Provincie op Landbouwshow Opmeer

(02 augustus 2023)

Net als in afgelopen jaren is de provincie Noord-Holland ook dit jaar aanwezig op het Noord-Hollandplein van de Landbouwshow met informatie over provinciegrond en verpachtingen.

Daarnaast kunt u bij de Noord-Hollandse stand in gesprek met medewerkers over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Hierin staan de doelen die de provincie de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. 

Provincie op Landbouwshow Opmeer

Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Omdat Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied waarin meerdere opgaven tegelijkertijd worden opgepakt, zijn er ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. 

De provincie voert het PPLG uit in 5 regio’s die samen heel Noord-Holland omvatten. De doelen voor de hele provincie worden vertaald naar een specifieke opdracht per regio. Noord-Holland werkt dit samen met partners, organisaties in het gebied, ondernemers en inwoners uit in gebiedsprocessen. In elke opdracht is ruimte voor lokale initiatieven opgenomen. De provincie vindt het belangrijk dat mensen zelf aan de slag kunnen om hun leefgebied te verbeteren. In de PPLG-tent kunnen bezoekers onder andere kennismaken met de programmamanager van de regio Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. 

Pachtgrond 

Noord-Holland is eigenaar van circa 2.200 hectare natuur- en landbouwgrond. Deze grond is tijdelijk in eigendom en wordt uiteindelijk ingezet om diverse provinciale doelen te halen of voor de verkoop. Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. 

In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit. De provincie hanteert diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting van de grond. Zo zet de provincie zich samen met haar pachters in voor het halen van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur & biodiversiteit en water. 

Landbouwshow 2023

De Landbouwshow in Opmeer is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste maandag van augustus. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Landbouwshow Opmeer is het grootste agrarische evenement van Noord-Holland en is dé ontmoetingsdag voor professionals, bedrijven en particulieren. Dit jaar is de Landbouwshow op 7 augustus 2023.