Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 treedt 1 januari 2024 in werking

De nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH) treedt per 1 januari 2024 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. In de Omgevingsverordening staan alle regels over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland.

Wijzigingen per 9 januari

De provincie houdt de Omgevingsverordening en de werkingsgebieden actueel door die in een herkenbaar en vast proces te wijzigen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben afgelopen oktober een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden van de Omgevingsverordening. Daarnaast hebben Provinciale Staten (PS) tijdens hun vergadering van 11 december 2023 de herziening van de verordening vastgesteld. Beide wijzigingen treden, vanwege technische redenen in het nieuwe digitale loket, op 9 januari in werking. 

Omgevingswet treedt in werking

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Vanaf dat moment kunnen aanvragen voor ontheffingen of meldingen ingediend worden bij het landelijke digitale Omgevingsloket.

Weiland met koeien en stad op de achtergrond.