Ook in 2024 ondersteunt PIM-NH circulaire ondernemers

Het Programma Investeringsgereed innovatief MKB (PIM-NH) bestaat 6 jaar. PIM-NH heeft inmiddels 871 ondernemers met maatwerk ondersteund en ruim € 220 miljoen aan financiering opgehaald. Het succesvolle programma gaat door in 2024.

Op woensdag 13 december is het startschot gegeven voor de nieuwe periode, januari 2024 tot mei 2025, van PIM-NH. 

Gedeputeerde circulaire economie Esther Rommel: “De provincie Noord-Holland blijft innovatieve en duurzame ondernemers ondersteunen. In het vervolg van PIM is er extra aandacht voor circulaire economie en het ondersteunen van ondernemers die zich richten op een circulaire bedrijfsvoering. PIM-NH helpt niet alleen bij het vinden van financiering, maar koppelt ondernemers ook andere bedrijven, kennisinstellingen en potentiële klanten.” 

Extra impuls

Circulaire ondernemers zijn de toekomst en de provincie wil hen met PMI-NH een extra impuls geven. Naast hulp bij financieringsaanvragen en maatwerkadvies, geeft PIM-NH ook masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Ondernemers die ondersteuning willen of een vrijblijvend adviesgesprek, kunnen contact opnemen via www.pimnh.nl. PIM-NH is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt uitgevoerd door KplusV, Innovate Today en ACE. Gemeente Amsterdam en de Rabobank ondersteunen het programma. 

De provincie Noord-Holland ondersteunt ondernemers ook met GO-NH!, Innovatiefonds Noord-Holland

logo PIM