Pas op de plaats voor Zeeweg N200

De provincie werkt aan een studie om de verkeersveiligheid op de Zeeweg N200 tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee te verbeteren. Daarnaast werken gemeenten en provincie samen aan plannen voor een bereikbare kust in Zuid-Kennemerland.

In de studie Zeeweg N200 zijn wensen, ideeën en maatregelen van experts en betrokkenen getoetst en samengebracht in verschillende varianten. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er begin 2024 nog geen plan voor de herinrichting voorgelegd. Het plan wordt afgestemd op een andere studie waarin gemeenten in Zuid-Kennemerland en provincie de gehele kust goed bereikbaar willen houden. Zo kunnen zij zich samen aan de ene kant richten op het beperken van overlast en files en aan de andere kant op het bevorderen van openbaar vervoer en fietsen. Voor de keuze van één van de Zeewegvarianten en de uitwerking daarvan, is het nodig deze resultaten te kennen. 

Afwachten van resultaten Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland

“Het lopende onderzoek naar de Zeeweg moet een plan opleveren om de weg veiliger in te richten bij het groot onderhoud, vanaf 2028. De bedoeling was om al in 2024 te starten met een aantal maatregelen en we hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, maar maken nu toch een pas op de plaats”, legt gedeputeerde Jeroen Olthof uit.  Dit komt omdat de provincie en de gemeenten Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort samenwerken om de kust van Zuid-Kennemerland bereikbaar te houden.

“We hebben uit een grondige verkenning een beeld gekregen van waar en wanneer het druk is of vastloopt richting de kust. We willen inzetten op meer openbaar vervoer en verbeteringen voor fietsers om te komen tot minder files op de wegen naar de kust. Samen met iedereen in de regio gaan we op zoek naar concrete maatregelen. De Zeeweg is een belangrijke verkeersader in het geheel; nu al keuzes maken, kan betekenen dat we zaken in groter verband over het hoofd zien”.  

Op de projectpagina Bereikbaarheid Kust staat wat de verkenning voor de regio tot nu toe heeft opgeleverd. Begin 2024 starten de provincie en de gemeenten met het ophalen van ideeën, suggesties en maatregelen voor de bereikbaarheid van de hele regio Zuid- Kennemerland.  

Zeeweg: meer dan veiligheid alleen 

De Zeeweg (N200) is een bijzondere provinciale weg, slingerend door een prachtig duinlandschap en bestaat al ruim 100 jaar. Met dank aan de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen is al veel bekend over mogelijke oplossingen voor een verkeersveilige Zeeweg. Dit wordt opgenomen in het onderzoek naar de bereikbaarheid van de gehele kust in de regio. In de Zeewegstudie zijn verkeersgedrag, de uitstraling van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het natuurbehoud en de doorstroming ook belangrijke aandachtspunten. Deze maatregelen komen aan bod bij de uitwerking van het plan voor de herinrichting.  
 
Beide onderzoeken hebben een overlap als het gaat om de doorstroming van het verkeer. Zoals de vraag: Wat betekenen de Zeewegvarianten voor het verkeer op aangrenzende wegen? Dit vraagt om een verdiepingsslag.  

Geen grote aanpassingen in 2024  

Dit betekent dat er in 2024 nog geen maatregelen vooruitlopend op het groot onderhoud aan de Zeeweg plaatsvinden. Eerder zijn er al afspraken gemaakt over kleine veranderingen op de Zeeweg. Zo plaatst de provincie bij de Kop van de Zeeweg verkeersdrempels en wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur vanaf camping De Lakens tot aan de boulevard Barnaart. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers.    

Meer informatie

Meer achtergrond over het project is te lezen op de projectpagina Zeeweg N200

Samen slim naar zee