Provincie investeert € 1,9 miljoen in verkeersveiligheid fietsende scholieren en ouderen

Organisaties die verkeerslessen aanbieden op scholen of gemeenten die willen investeren in fietsveiligheid voor ouderen met het programma Doortrappen, kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.

Fietsers zijn kwetsbaar in het Noord-Hollandse verkeer: een derde van alle verkeersdoden en maar liefst driekwart van alle ernstig verkeersgewonden zijn fietsers. Vooral ouderen blijken kwetsbaar. De provincie verdubbelt de subsidie voor het programma Doortrappen in 2024 daarom tot € 300.000, zodat alle Noord-Hollandse gemeenten dit kunnen aanbieden aan hun oudere inwoners. Ook is er in 2024 € 1,6 miljoen subsidie beschikbaar voor organisaties die verkeerslessen aanbieden op basis- en middelbare scholen. Aanvragen kan vanaf 10 januari 2024 op de pagina subsidies.

Oudere fietsers kwetsbaar

De laatste tien jaar stijgt zowel het aantal verkeersdoden als het aantal verkeersgewonden. Fietsers zijn het vaakst slachtoffer, vooral oudere fietsers: 6 van de 10 ernstig verkeersgewonden is 60 jaar of ouder. (bron: SWOV).Het gaat bij ouderen vaak om eenzijdige ongevallen, zoals een val bij het remmen of bij het op- of afstappen. De provincie streeft naar 0 verkeerslachtoffers in 2050, door het veilig inrichten en onderhouden van wegen en fietspaden. Ook investeert de provincie in educatie. 
Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Verkeersveiligheid is onze topprioriteit: ieder slachtoffer is er één te veel. We fietsen op oudere leeftijd steeds langer door en dat is goed nieuws voor de gezondheid, het milieu en de bereikbaarheid. Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers vooral onder oudere fietsers toe. De provincie wil dat alle oudere fietsers in Noord-Holland veilig kunnen blijven fietsen en verdubbelt daarom de subsidie voor het programma Doortrappen.”

Doortrappen: veilig blijven fietsen

Doortrappen is een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het programma motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Zo kunnen deelnemers om tips vragen bij het aanschaffen van een fiets, fietshelm, fietsspiegel en krijgen ze lessen aangeboden hoe zo veilig mogelijk op- en af te stappen. Deze tips en tricks worden vaak gecombineerd met een mooie fietstocht of evenement. Zie de site van Doortrappen voor meer informatie. 
De provincie wil dat in alle gemeenten Doortrappen-activiteiten worden aangeboden. De subsidie is daarom in 2024 verdubbeld naar € 300.000.

Verkeerslessen op school

Onder kinderen vallen relatief weinig verkeersslachtoffers. Maar ieder kind dat verongelukt of ernstig gewond raakt op weg naar school of de sportclub is er één te veel. Uit onderzoek blijkt dat als jongeren al van kinds af aan verkeersveilig gedrag aanleren ze dat de rest van hun leven toepassen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gastles zijn op school waar aan kinderen wordt geleerd dat je je mobieltje niet moet gebruiken op de fiets, omdat je dan afgeleid bent van het verkeer. Met de € 1,6 miljoen die de provincie voor deze educatie beschikbaar stelt, worden ieder jaar ongeveer 50.000 leerlingen op basis- en middelbare scholen bereikt.