Provincie sponsort ook komende 4 jaar Noord-Hollandse evenementen

De provincie Noord-Holland sponsort ook de komende 4 jaar weer Noord-Hollandse evenementen die aansluiten bij haar activiteiten.

Van het Dam-tot-Dam weekend tot Keti Koti en van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH) tot Promotie Events Techniek. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: "Evenementen zijn een belangrijke vrijetijdsbesteding voor onze inwoners. Het zijn plekken waar we bij elkaar komen, genieten van cultuur, sport of juist meer leren over een bepaald onderwerp. Het sponsoren van deze evenementen brengt ons ook in contact met onze inwoners, op plekken waar we niet altijd vanzelfsprekend aanwezig zijn."

Provincie sponsort ook komende 4 jaar Noord-Hollandse evenementen

Om in aanmerking te komen voor sponsoring, moeten evenementen aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze staan omschreven in de uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027. "Het is wat ons betreft vanzelfsprekend dat evenementen die wij sponsoren inclusief zijn", aldus Olthof. "Daarnaast kijken wij onder andere naar de kansen bij een evenement om te verduurzamen. We zijn nadrukkelijk op zoek naar diverse soorten evenementen. Dus van evenementen in de stad tot evenementen in het landelijk gebied en van evenementen voor jong tot oud."  

Duurzaamheid

Met de evenementen die gesponsord worden, wordt een sponsorovereenkomst gesloten. In die overeenkomsten worden ook afspraken gemaakt over hoe een deel van het sponsorgeld ingezet kan worden voor duurzaamheidsmaatregelen. Hierbij vraagt de provincie, wanneer dat van toepassing is, aandacht voor bijvoorbeeld het (her)gebruik van grondstoffen, afvalinzameling, voedselverspilling, gebruik van lokale (streek)producten, energiebesparing, vervoersstromen en (verbetering van) dierenwelzijn. 

Aanvraag indienen

In totaal is er € 625.000 per jaar beschikbaar voor evenementensponsoring. Een aantal evenementen krijgt een meerjarige sponsorovereenkomst. Andere evenementen kunnen een aanvraag indienen.  

Provincie sponsort ook komende 4 jaar Noord-Hollandse evenementen