Visie Publieke Mobiliteit schetst toekomstig OV-systeem

Tot 2040 komen er in Noord-Holland 250.000 woningen bij. Deze woningen worden grotendeels in de buurt van OV-knooppunten gebouwd. Om Noord-Holland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden is goed en betaalbaar openbaar vervoer dus essentieel.

Daarom heeft de provincie een visie gemaakt over hoe een goed OV-systeem er in de toekomst uit moet zien: de Visie Publieke Mobiliteit. De conceptversie van deze visie wordt de komende maanden door de provincie besproken met stakeholders (zoals gemeenten en reizigersorganisaties). Het concept-rapport is te lezen op de website van de provincie (pdf, 4 MB). 

Wat is publieke mobiliteit? 

Publieke mobiliteit gaat over al het vervoer waarvoor reizigers niet een eigen vervoermiddel kunnen of willen gebruiken. Te denken valt aan treinen, bussen en buurtbussen, maar ook aan deelfietsen en deelauto’s. De provincie wil dat publieke mobiliteit overal in de provincie goed georganiseerd is. Het gaat daarbij niet om meer OV, maar om beter OV. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “We moeten als overheid veel meer kijken naar de totale reis van deur tot deur. Wat hebben onze inwoners nodig om bij familie op bezoek te gaan, op hun werk te komen of bij hun onderwijsinstelling? Als je het openbaar vervoer bekijkt vanuit die vraag heb je een flexibeler systeem nodig dan het huidige systeem met vaste dienstregelingen. Als provincie willen we daarom investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer en in knooppunten die overstappen op ander vervoer makkelijk maken”. 

Publieke mobiliteit gaat over al het vervoer waarvoor reizigers niet een eigen vervoermiddel kunnen of willen gebruiken