150 nieuwe wandelroutes in Zuid-Kennemerland

(23 februari 2023)

Het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland ontsluit 150 nieuwe wandelroutes: van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Velsen tot het zuidelijkste puntje van de Haarlemmermeer.

Met de aanleg van deze routes is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd. De plannen voor de aanleg van de laatste wandelregio op Texel zijn recent gestart.

Het 486 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot 1 groot wandelgebied. Het bevat 428 keuzepunten, 48 startpuntpanelen en 9 Toeristische Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen waarop fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving vermeld staan.

Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland is de enige regio met wandelroutes in de duingebieden van PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Het wandelnetwerk sluit aan op omringende wandelnetwerken van onder andere Midden-Kennemerland, Amstelland en Duin- en Bollenstreek. Het routebureau van Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied.

Opening nieuwe wandelregio 

In aanwezigheid van een grote groep wandelaars, 6 betrokken gemeenten en 4 natuurbeheerorganisaties, opende gedeputeerde Ilse Zaal de nieuwe wandelregio. Ook het Toeristisch Overstappunt (TOP) Veerplas, 1 van de in totaal 9 nieuwe TOP’s, werd onthuld. 

150 nieuwe wandelroutes in Zuid-KennemerlandBestuurders van gemeenten en provincie met wandelaars aan de start van de openingswandeling van het nieuwe wandelnetwerk.

Spreiding recreatiedruk natuurgebieden

De provincie Noord-Holland koestert al jaren de wens van een provinciedekkend wandelnetwerk. Met de aanleg van het routenetwerk is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd. Alleen Texel resteert nog. De provincie beoogt een goede benutting van de recreatiemogelijkheden in heel Noord-Holland. Alle partijen hechten belang aan spreiding van de recreatiedruk op de natuurgebieden. De totale kosten voor het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland bedragen zo’n € 630.000. De provincie Noord-Holland financiert  € 351.600 van de realisatiekosten van het netwerk en de TOP’s. De gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede betalen samen de overige kosten: € 278.400.

Belangrijke ontbrekende schakel

"Het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland was een belangrijke, ontbrekende schakel in het Wandelnetwerk Noord-Holland. Met de opening ontsluiten we voor wandelaars de landgoederen, de kust, de duinen, polders en Haarlem, de hoofdstad van de provincie", aldus gedeputeerde Ilse Zaal. Wethouder Haarlemmermeer, Mariette Sedee – Schuitemaker vult aan: "De verbetering van wandelvoorzieningen en andere recreatiemogelijkheden is opgenomen in ons coalitieakkoord. Haarlemmermeer is een grote gemeente met 31 kernen die nog steeds groeit. In de toekomst komen er nog zo’n 50.000 recreanten bij. We willen ervoor zorgen, dat straks inwoners kunnen blijven genieten van natuur en bewegen dichtbij huis. Er ligt nu een mooie basis, waarop we kunnen voortbouwen."

Openingswandeling

Bij het openen van de groene entreepoort naar de nieuwe wandelroute in de Veerpolder waren ruim 30 wandelaars aanwezig. Samen met de bestuurders liepen ze onder leiding van routemaker Rutger Burgers door dit rustige, vogelrijke natuurgebied. Burgers, ontwerper van het wandelnetwerk, vertelde over de rijke geschiedenis van het gebied. Het gaf kleur aan de nu nog wat grauwe polder. Een van de wandelaars vertelde onderweg dat ze de aankomende tijd 10 geselecteerde routes gaat lopen. Ze was ontzettend blij met de opening van de nieuwe regio. 

Meer informatie staat op de website,  Facebook en Instagram.

150 nieuwe wandelroutes in Zuid-Kennemerland