Geld voor verbeteren kwaliteit vakantieparken, campings en hotels

(24 februari 2023)

Er is € 100.000 beschikbaar voor ondernemers die de kwaliteit willen verbeteren van vakantieparken, campings en kleine en middelgrote hotels.

Campings en vakantieparken in Noord-Holland ontvangen jaarlijks miljoenen gasten. Dat is gunstig voor de toeristische sector én de hele Noord-Hollandse economie. De sector verblijfsrecreatie kampt steeds vaker met gebrek aan kwaliteit, veroudering en matige inpassing in de omgeving. Daarnaast lukt het ook niet alle ondernemers om een verduurzamingsslag te maken en bijvoorbeeld ‘van het gas af’ te gaan of circulair te bouwen.

Duwtje in de rug

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Ook in 2023 stellen wij weer geld beschikbaar zodat bedrijven een kwaliteitsslag kunnen realiseren. Nog steeds zijn er veel vakantieparken, campings en hotels die behoefte hebben aan ondersteuning.  Het aanpakken van plannen om te vernieuwen en te verduurzamen komt niet altijd goed van de grond. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis of heeft het ondernemerschap een duwtje in de rug nodig.“

Er is in totaal € 100.000 beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast is het dit jaar ook mogelijk geld te krijgen voor de uitvoering van plannen. De provincie stelde de subsidieregeling eerder ook in 2021 en 2022 open.

Informatie

Meer informatie over de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2023 is te vinden op deze pagina.

Geld voor verbeteren kwaliteit vakantieparken, campings en hotels