Subsidie voor verbeteren zwemwater

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het zwemseizoen 2023 en de provincie Noord-Holland helpt een handje mee.

Beheerders van buitenzwemwater, zoals gemeenten, recreatieschappen en waterschappen kunnen subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Locatiehouders van zwemlocaties en waterbeheerders kunnen met de subsidie problemen aanpakken, zoals terugkerende blauwalg of bepaalde bacteriën. Dit kan door een veelvoud aan oorzaken ontstaan, zoals vogelpoep of stilstaand water. 

Subsidie voor verbeteren zwemwater

Waterkwaliteit

De zomers worden door klimaatverandering steeds warmer. Lange droge zomers zorgen voor aantasting van de waterkwaliteit. Goed buitenzwemwater is belangrijk voor de volksgezondheid. Daarom verstrekt de provincie ook in 2023 subsidie voor verbetering van de waterkwaliteit. 

€ 200.000 subsidie voor goed buitenzwemwater

De maatregelen die beheerders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: doorspoelen met schoon water, de locatie schoonmaken en voorlichting geven aan recreanten. De provincie heeft de subsidie voorgaande jaren ook verstrekt en volledig uitgekeerd aan diverse projecten. Voor het zwemseizoen 2023 stelt de provincie € 200.000,- subsidie beschikbaar. De uitvoeringsregeling wordt vanaf 8 februari 2023 opengesteld en sluit op 1 oktober 2023.

151 buitenzwemlocaties in Noord-Holland

Veel mensen zwemmen graag in natuurwater. Noord-Holland heeft daarvoor 151 buitenzwemlocaties aangewezen. Waterschappen of Rijkswaterstaat meten hier regelmatig de kwaliteit en zwemmers worden gewaarschuwd als de kwaliteit niet goed is. Meer informatie over deze locaties en de kwaliteit van zwemwater staat op www.zwemwater.nl of in de zwemwater-app. 

Meer informatie voor beheerders van zwemlocaties

Beheerders vinden meer informatie over de subsidie op de website of via het Servicepunt provincie Noord-Holland, tel: 0800 0200 600 (gratis) of e-mail servicepunt@noord-holland.nl.