Werkzaamheden in de Waterlandtak-West te Muiden

(28 februari 2023)

Vanaf 1 maart 2023 vinden de opschoonwerkzaamheden plaats in het natuurgebied Waterlandtak-West in Muiden. Halverwege maart start de bouw van een uitkijkpunt over het gebied.

Snoeiwerkzaamheden vanaf 1 maart

De opschoonwerkzaamheden in het gebied bestaan voornamelijk uit het verwijderen van overmatig riet en het snoeien van bomen en struiken. Dit is nodig om het terrein niet dicht te laten groeien. De waterbuffels die in dit gebied leven helpen hier ook aan mee door jonge beplanting op te eten en af te breken, maar zij kunnen dit niet allemaal bijhouden. Het werk wordt voornamelijk vanuit de berm langs het gebied uitgevoerd met behulp van een kraan. Het opschonen van de sloten gebeurt op het terrein zelf. De werkzaamheden kunnen zichtbaar zijn van de Maxisweg, maar het verkeer heeft hier geen hinder van. Naar verwachting wordt dit werk begin april afgerond. 

Bouw uitkijkpunt over Waterlandtak-West

Vanaf 20 maart 2023 start ook de bouw van een uitkijkpunt over de Waterlandtak-West. Het uitkijkpunt is toegankelijk vanaf parkeerplaats P1 in Muiden. Deze werkzaamheden vallen samen met de werkzaamheden die aan parkeerplaats P1 worden uitgevoerd. Het hekwerk aan de kant van de oude Maxisweg (bij de sportvelden) wordt vervangen zodat dit hetzelfde is als in de rest van het gebied. Voor de aanleg van het uitkijkpunt wordt een eiland opgehoogd en verbonden met een dam en duiker. Het uitkijkpunt zelf bestaat uit een plateau met hekwerk. Er komt een informatiebord over de unieke natuur en bewoners van de Waterlandtak-West. Met het uitkijkpunt komt de natuur nog dichterbij en kunnen bezoekers de flora en fauna van het gebied nog beter bewonderen. 

Werkzaamheden in de Waterlandtak-West te Muiden