Zwemlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2023 bekend

(02 februari 2023)

Voor het zwemseizoen 2023 zijn 151 zwemlocaties in oppervlaktewater aangewezen in de provincie Noord-Holland. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Belanghebbenden en inwoners kunnen nog reageren op de voorgestelde locaties.

Strandje bij meer.

Voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie jaarlijks zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Dat is een wettelijke verplichting. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Locatie Sloterstrand en Zwemsteiger Nieuwe Meer

Ten opzichte van 2022 is de locatie en Zwemsteiger Nieuwe Meer in Amsterdam aan de lijst toegevoegd en de locatie Sloterstrand in Amsterdam van de lijst afgevoerd. Het Sloterstrand is afgevoerd omdat het kwaliteitsoordeel voor deze locatie voor het vijfde jaar op rij slecht is. Conform de Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG moet dan voor de locatie een permanent zwemverbod of een permanent negatief zwemadvies afgegeven worden.

Download de complete lijst met zwemlocaties voor 2023 (pdf, 130 kB).

Reageren op ontwerpbesluit zwemlocaties

Inwoners en overige belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit van 8 februari tot en met 21 maart 2023. Zij kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk of mondeling reageren

Wilt u schriftelijk reageren stuurt u dan uw zienswijze naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Mw. S. van Winsen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Dit onder vermelding van nummer 1914278/1914279. U kunt ook een e-mail sturen naar suzanne.van.winsen@noord-holland.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met S. van Winsen, tel. 023-5145706.

Informatie over locaties is te vinden op www.zwemwater.nl.