5 nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad bij Saendelft

(09 januari 2023)

Door de inzet van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden 5 nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad gerealiseerd bij Saendelft.

Met de routes kunnen inwoners straks nog gemakkelijker het landelijk gebied om de hoek ontdekken.

Over het land van de boer

Een boerenlandpad loopt dwars door weilanden over het agrarisch land van de boer. Een unieke manier om de polder te ontdekken. Het nieuwe boerenlandpad bij Saendelft ligt tussen Busch en Dam en de momenteel ontwikkelde wijk Kreekrijk. Om het pad toegankelijk te maken is aan de Noorderweg een dam met duikers aangelegd. Op de dam is een hek geplaatst met een overstap. Sinds 2 januari is het pad opengesteld voor wandelaars. Honden zijn niet toegestaan. Tussen 1 maart en 15 juni is het pad jaarlijks gesloten in verband met het broedseizoen. 

5 nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad bij Saendelft
Overstap boerenlandpad Noorderweg

Wandelen vanaf station Krommenie-Assendelft

Rondom Saendelft worden ook 5 nieuwe wandelroutes ontwikkeld. Het startpunt is station Krommenie-Assendelft. 1 van de routes loopt over het boerenlandpad. De nieuwe ommetjes worden onderdeel van Wandelnetwerk Noord-Holland; een netwerk met ruim 3500 kilometer aan routes door de hele provincie. De aanleg van de bewegwijzering is begin november 2022 gestart en wordt in januari 2023 opgeleverd. De wandelroutes zijn vanaf dat moment beschikbaar op www.wandelnetwerknoordholland.nl en in de daarbij behorende app.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het gebied tussen sportpark de Omzoom bij Saendelft, het Aagtenpark (Beverwijk) en De Buitenlanden (Heemskerk) vormt samen de groene zoom van IJmond tot Zaanstad. Dit is 1 van de 6 deelgebieden van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 1 van de doelen uit de visie voor dit gebied is het versterken van de recreatieve verbindingen tussen de gebieden onderling, met het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Spaarnwoude Park. Door sterke verbindingen ontstaat er een aaneengesloten zone van recreatiegebieden, die daardoor voor omwonenden toegankelijker worden. De ontwikkeling van het boerenlandpad en de wandelroutes bij Saendelft dragen bij aan dit doel.

Tussen de agrariër en het Routebureau Recreatie Noord-Holland is een boerenlandpadovereenkomst opgesteld. Omdat de provinciale boerenlandpadregeling in een overgangsfase zit, neemt het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer tijdelijk de kosten voor de vergoeding op zich.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied. Ook het Routebureau is onderdeel van Recreatie Noord-Holland. In opdracht van recreatieschappen, gemeenten en de provincie organiseert zij onder andere de ontwikkeling en het beheer van Wandelnetwerk Noord-Holland samen met het Recreatieschap Westfriesland en Visit Gooi & Vecht. 

Bekijk ook www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl,  www.wandelnetwerknoordholland.nl, Facebookpagina en Instagram.