“Bent ú de dijkgraaf?” - Gastcolumn Joyce Sylvester

(30 januari 2023)

8 maart krijgt een Noord-Hollandse vrouw weer de Ribbius Peletierpenning vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de politiek.

Provinciale Staten namen in 2019 het initiatief om deze onderscheiding 5 keer uit te reiken. Dit jaar is vooralsnog de laatste keer.

"Bent u de dijkgraaf?" - Gastcolumn Joyce Sylvester
Dr. Joyce Sylvester, Dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht en voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme, doet in deze gastcolumn een oproep om talent de ruimte te geven, los van uiterlijk of geslacht.

“Bent ú de dijkgraaf?”

Deze vraag is mij nog niet gesteld sinds ik 1 november dijkgraaf werd van Amstel Gooi en Vecht. Hoe anders was het in 2009 toen ik als waarnemend burgemeester van Naarden gasten ontving in het stadhuis. Die meneer die tegen mij zei: “Bent ú de burgemeester? Nee, dat geloof ik niet.” Het werd een openhartig en mooi gesprek. Hij had verwacht een oudere en blanke man verwacht en was zo eerlijk om het in opperste verbazing te uiten. Dat gaf ons de gelegenheid om te leren van het voorval. Beelden zijn heel hardnekkig en het is noodzakelijk om al die beelden, vaak gebaseerd op het verleden, ter discussie te stellen en om te laten zien dat het echt anders kan.

Stijging van meldingen en incidenten

Dit gebeurde bijna 14 jaar geleden. Zijn de tijden ook veranderd? Wekt het nu minder verbazing dat een zwarte vrouw de dijkgraaf is? In de hoofden van de mensen die ik ontmoet kan ik niet kijken en zelf ben ik ook niet zo bezig met mijn huidskleur en met mijn vrouw-zijn als ik de watergangen aan het inspecteren ben. Feit is wel dat het laatste ‘Landelijk rapport discriminatiecijfers’ een stijging laat zien van serieuze meldingen en incidenten van discriminatie en racisme. Vooral bij de lokale antidiscriminatievoorzieningen komen steeds meer mensen terecht met slechte ervaringen. 

Talent ten volle inzetten

Gezien die gestegen meldingen is het des te belangrijker om de vaak oeroude beelden aan diggelen te slaan. Om me heen zie ik burgemeesters in een rolstoel, meer vrouwen in leidinggevende functies bij de politie, jongeren die graag jeugdburgemeester willen worden: op alle zogenaamde discriminatiegronden vindt volop beweging plaats. Dat zorgt voor meer onverwachte ontmoetingen. Maar wees niet verbaasd! Het kan echt anders! Het gaat immers niet om uiterlijk, aard, geloof, geslacht of de plek waar iemands wieg heeft gestaan maar om het talent dat iemand heeft. Dat talent mag ten volle worden ingezet voor de samenleving. 

Moedig voorwaarts

Het moet wel van 2 kanten komen. Want geïnternaliseerde discriminatie en racisme komen ook voor. Voor sommigen is het een opgave om mentaal vrij te zijn, om bestaande beelden los te laten en een stap naar voren te doen. Zo hoor ik nog steeds dat vrouwen aarzelen bij sollicitaties; “Kan ik het wel?”, terwijl ze qua achtergrond, kennis en ervaring geknipt zijn voor de functie. En zo gaan we moedig voorwaarts. Stapje voor stapje op weg naar die samenleving waarin iedereen zichzelf mag ontwikkelen. Iedere dag probeer ik mijn steentje bij te dragen, door verantwoordelijkheid te dragen en mijn uiterste best te doen.

Kandidate aanmelden Ribbius Peletierpenning

Ken jij een vrouw die een actieve rol vervult voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek of die een politiek rolmodel is voor andere vrouwen? Tot en met 8 februari 2023 kan iedereen een kandidate aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2023 met een mail naar ribbiuspeletierpenning@noord-holland.nl, met een beschrijving van wie zij is en waarom zij een onderscheiding verdient. Meer informatie over de onderscheiding staat op de website.