Bijzonder kunstobject binnenkort te zien in kantoor Houtplein

(16 januari 2023)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) had jarenlangs een grote verzameling onderdelen van historische gebouwen.

Deze verzameling van onder andere beelden, ornamenten en dakpannen ontstond al voor de Tweede Wereldoorlog. 

De RCE wil deze bouwfragmenten zoveel mogelijk overdragen aan de oorspronkelijke eigenaren. Daar kunnen ze weer zichtbaar zijn en weer een verhaal vertellen. Daarom is een bijzonder bas-reliëf, afkomstig van Paviljoen Welgelegen, terug in Haarlem. Het originele reliëf uit 1789 -vervaardigd door de bekende Zuid-Nederlandse beeldhouwer Godecharle- ligt nu in een depot, maar krijgt dit jaar een plek in de hal van het kantoor aan het Houtplein. Medewerkers en bezoekers kunnen het beeldhouwwerk dan van heel dichtbij bekijken. 

In de gevel van het provinciehuis prijkt al jaren een kopie omdat het origineel van gips te kwetsbaar is om aan de elementen bloot te stellen. 

Bijzonder kunstobject binnenkort te zien in kantoor Houtplein
Klik voor een video over de reis van de beelden