Station Naarden-Bussum volledig vernieuwd

(30 januari 2023)

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan verschillende verbeteringen van station Naarden-Bussum, de perrons en het omliggende gebied in de gemeente Gooise Meren.

De provincie Noord-Holland heeft hieraan bijgedragen. 

Minder sporen

In 2019 is het spoor en de infrastructuur tussen Bussum Zuid en de aftakking richting Almere bijna helemaal vervangen. Aan de westzijde van het station zijn de 5 sporen teruggebracht naar 2, wat bijdraagt aan kortere wachttijden bij overwegen en een verbeterde veiligheid. 

Station Naarden-Bussum volledig vernieuwd

Door het verwijderen van deze sporen kwam veel grond vrij: hier is een hele nieuwe entree gemaakt met veel groen. Ook is aan de westzijde het aantal fiets- en brommerparkeerplekken flink toegenomen: van 900 naar 1500 plaatsen. Daarnaast is een groot Park & Ride terrein aangelegd, waardoor automobilisten makkelijk kunnen parkeren vlakbij het station. Door de vernieuwing van de westzijde is de bereikbaarheid van het station verder verhoogd. De provincie heeft deze vernieuwing mede gefinancierd.

Faunapassages en Voormeerpassage

De provincie Noord-Holland wilde graag het spoor, dat door het Naardermeer gaat, voorzien van veel faunapassages. Deze passages zorgen ervoor dat verschillende diersoorten een groter leefgebied kunnen hebben zonder daarvoor een (spoor)weg over te moeten steken. Een grote passage is de Voormeerpassage. Deze passage maakt het door bewoners, recreanten en gemeente gewenste ‘Rondje Naardermeer’ mogelijk. 

Daarnaast zijn enkele kleinere en 2 grote betonnen faunapassages aangelegd. De bouwlocatie hiervan was alleen bereikbaar per spoor en over het water en had de grootste Europese spoorkraan ‘de Obelix’ nodig om gebouwd te kunnen worden. Ook is in dit gebied de Dwarsligger Faunapassage ontwikkeld. Dit is een kleine tunnel die direct onder het spoor doorgaat, vooral bedoeld voor amfibieën. Deze is getest en blijkt erg goed te werken. 

Station Naarden-Bussum volledig vernieuwd

Station klaar voor de toekomst

Daarnaast zijn op en in het station verbeteringen doorgevoerd. Het oude monumentale station was niet ingericht op het toenemende aantal reizigers. Zo is aan de oostzijde een grote nieuwe toegang van en naar de stationshal gekomen en is perron 1 verlengd en verbreed. Ook de fietsenstalling aan deze zijde is vernieuwd. Daarnaast zijn delen van het stationsgebouw gerenoveerd en hersteld.