Subsidie voor agrariërs die willen verduurzamen

(16 januari 2023)

Agrariërs in de omgeving tussen Amsterdam en Naarden kunnen vanaf 1 februari 2023 subsidie aanvragen voor de verduurzaming en het toevoegen van nieuwe activiteiten aan hun bedrijf.

Met de regeling Groene Uitweg wil provincie Noord-Holland natuur, landbouw, recreatie en het landschap in de regio Gooi en Vecht een impuls geven. 

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor het toevoegen van nieuwe activiteiten aan hun bedrijf, bijvoorbeeld door de verkoop van streekproducten en de ontvangst van schoolklassen en recreanten. Een omvorming tot zorgboerderij behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen geïnteresseerden subsidie aanvragen om de weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines door de aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen. Verder vallen duurzame innovaties ook onder de regeling, bijvoorbeeld voor het behoud en versterken van de biodiversiteit of de opslag en productie van duurzame energie.  

De subsidie is beschikbaar voor agrariërs in het ‘Groene Uitweg-gebied’: de regio die grofweg ligt tussen Muiderberg, Abcoude, Loenen aan de Vecht en Naarden. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 februari een aanvraag indienen op de website van provincie Noord-Holland. De afgelopen jaren was de inschrijving al snel vol. Toekenning van subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Snelwegen

Ruim 15 jaar geleden stelde het Rijk € 80 miljoen beschikbaar als tegenhanger voor het verleggen en verbreden van de snelwegen A6, A1 en A9. Er is onder andere een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht en de recreatieve route Rondje Naardermeer aangelegd. Ook maakt de subsidieregeling voor agrariërs onderdeel uit van dit Groene Uitweg-programma. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk hier hoe Irmgard en Nico met de subsidie een B&B en indoorcamping begonnen.