Windturbinesimulator voor opleiding onderhoudsmonteurs

Op de locatie MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland, is een windturbinesimulator in gebruik genomen. Hiermee worden toekomstige onderhoudsmonteurs opgeleid voor een baan in de alsmaar groeiende windindustrie.

In 2023 moet er voor minimaal 4,5 GW aan windvermogen op zee worden opgewekt tot 21 GW rond 2030. Voor het onderhoud van deze turbines op zee, maar ook op land, ontstaat er een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Technisch personeel waar nu eigenlijk al een tekort aan is. Gedeputeerde Ilse Zaal was aanwezig om de openingshandeling te verrichten: “Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs heeft hier op het MBO College Airport tot een belangrijk én concreet resultaat geleid. Het oplossen van een tekort aan technisch personeel is ook een focuspunt van de provincie Noord-Holland. Het realiseren van onze ambities voor bijvoorbeeld de energietransitie en woningbouw kan namelijk alleen als we voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben.” 

Specialiseren

Om het tekort aan personeel enigszins te kunnen beperken, is het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een keuzedeel voor de techniekstudenten als aanvulling op hun reguliere techniekopleiding onder de naam ‘Onderhoud aan Windturbines’. Hiervoor is onder andere de eerder genoemde windturbinesimulator aangeschaft, waarmee de belangrijkste technieken op een veilige manier in een klaslokaal kunnen worden beoefend.

Windturbinesimulator voor opleiding onderhoudsmonteurs

Samenwerken

Tijdens de opening werd de ingebruikname van de simulator gevierd, maar ook de samenwerking tussen de windsector, belangenorganisaties, andere scholen en het ROC van Amsterdam - Flevoland. Om deze samenwerking krachtig en toekomstbestendig te maken, zijn er intentieverklaringen afgesloten met de meeste bedrijven in de windsector, waaronder energie- en onderhoudsbedrijven en windturbinebouwers. Inmiddels hebben de eerste stagiaires zich bij deze bedrijven gemeld.

Om dezelfde samenwerking te kunnen verbreden, is het ROC van Amsterdam - Flevoland een lidmaatschap aangegaan met AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) en de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie). Met deze samenwerking hoopt het ROC van Amsterdam - Flevoland voortdurend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeftes van de sector. Het ROC van Amsterdam – Flevoland participeert in het Techniekplan dat is opgesteld.

Diverse deelnamen

Om in de groeiende behoefte van technici te kunnen voldoen is er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor studenten van verschillende locaties de mogelijkheid om aan dit keuzedeel mee te doen. Zo bevinden zich momenteel studenten van de locatie Hoofddorp (MBO College Airport) en Amsterdam (MBO College Westpoort) in het Verenigd Koninkrijk om daar de benodigde veiligheidstrainingen te doen (GWO Basic Safety & Sea Survival) voordat zij als stagiaire een windturbine op zee mogen binnengaan. Voor deze training is een samenwerking aangegaan met het East Coast College in Lowestoft Norwich U.K.

Meer informatie: www.rocva.nl / www.rocvf.nl