Dashboard voortgang asielopgave Noord-Holland

(13 juli 2023)

De provincie Noord-Holland heeft een dashboard gemaakt met informatie over opvangplekken voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, en het huisvesten van statushouders.

Dashboard voortgang asielopgave Noord-Holland
Foto: Inge van Mill.

Het dashboard laat per veiligheidsregio en per gemeente de voortgang zien op deze opgaven. 

Doel dashboard

De provincie vindt het belangrijk om de beschikbare gegevens op het gebied van de asielopgave op een overzichtelijke en transparante manier te bundelen. Dit maakt het voor de veiligheidsregio’s en gemeenten makkelijker om onderling afspraken te maken en taken binnen de regio te verdelen. Het gaat er uiteindelijk om dat er in heel Noord-Holland voldoende opvangplekken zijn voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, en huizen waar statushouders kunnen wonen.

Rol provincie asielopgave

Steeds meer asielzoekers zoeken een veilig onderkomen in Nederland. De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers. Daarnaast ziet de provincie erop toe dat gemeenten voldoen aan hun wettelijke taak door genoeg huisvesting te bieden aan statushouders.