Geen ontheffing voor het benoemen van externe bestuursleden bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(06 juli 2023)

De provincie Noord-Holland verleent geen ontheffing voor het benoemen van dagelijkse bestuursleden die niet uit het algemene bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht komen.

Ontheffingsverzoek

Bij waterschappen worden een aantal leden van het algemeen bestuur (AB) ook leden van het dagelijks bestuur (DB). Deze leden hebben stemrecht in beide vergaderingen. Bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht willen twee fracties mensen buiten het algemene bestuur aandragen voor het dagelijks bestuur. Deze mensen hebben dan alleen stemrecht in het dagelijks bestuur. 

Het waterschap wil voorkomen dat sommige leden van het dagelijks bestuur wel en sommige leden geen stemrecht hebben in het algemeen bestuur. Daarom wil het waterschap dat alle leden van het dagelijks bestuur buiten het algemene bestuur worden aangesteld (duaal benoemen). Hier diende het waterschap een ontheffingsverzoek voor in bij de provincie.

Besluit provincie 

De provincie geeft aan dat er een wetswijziging nodig is om het volledige DB duaal te benoemen. Een ontheffing is een uitzondering op de hoofdregel dat alle DB-leden uit het AB worden benoemd. De provincie heeft daarom besloten geen ontheffing te verlenen voor het benoemen van DB-leden buiten het algemeen bestuur van het waterschap.

ontheffing klein