Provincie verleent toch ontheffing voor benoemen extern bestuurslid bij waterschap AGV

(19 juli 2023)

De provincie Noord-Holland heeft haar eerder genomen besluit heroverwogen en verleent toch ontheffing voor het benoemen van één dagelijks bestuurslid van buiten het algemeen bestuur (AB) van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het gaat om een bestuurslid van de Partij voor de Dieren.

De provincie verleende eerder geen ontheffing voor het benoemen van alle DB leden die niet uit het AB van het waterschap komen. Het waterschap vraagt nu ontheffing voor het benoemen van één extern bestuurslid.
De PvdD geeft aan uit de fractie geen ervaren bestuurder te kunnen leveren, maar de partij heeft wel een kandidaat van buiten het AB beschikbaar. Deze kandidaat heeft ervaring binnen het waterschap als fractievoorzitter in het AB. De provincie vindt het belangrijk dat een dagelijks bestuurslid wordt benoemd die ervaring heeft binnen het waterschap.