Stuurgroep praat over coalitieakkoord en samenwerking

De stuurgroep Verbinding A8-A9 vergaderde donderdag 20 juli. Ook dit keer met gedeputeerde Jeroen Olthof als voorzitter.

Olthof is in de nieuwe coalitie van Noord-Holland teruggekeerd als gedeputeerde Mobiliteit. De belangrijkste bespreekpunten waren:

Nieuwe coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2023 - 2027 ‘Verbindend vooruit!’ staat over de Verbinding A8-A9:

“We willen de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in de omgeving van Krommenie en Assendelft verbeteren. De inwoners hebben al vele jaren te lijden onder de overlast. Aan die overlast willen wij een einde maken. Daarom doorlopen we het volledige proces en werken we de komende periode door aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor het ontwikkelde Landschapsplan. Bij realisatie van het plan dient de werelderfgoedstatus behouden te blijven. Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen, onderzoeken en werken we tegelijkertijd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering. Uiterlijk aan het einde van de komende coalitieperiode willen we duidelijkheid bieden.” 

Gedeputeerde Olthof gaf een toelichting op de beoogde vervolgaanpak en de stuurgroep sprak over de grote uitdagingen van het project. Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio IJmond en de regio Zaanstreek, maar ook andere regio’s kunnen ervan profiteren. Bovendien verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft erdoor.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst over de Verbinding A8-A9 liep in december 2022 af. Deze overeenkomst tussen de regionale partijen is sinds 2014 al 2 keer verlengd. In december 2022 gebeurde dat opnieuw. De gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland ondertekenden de verlengde overeenkomst. De overige gemeenten wilden de verlenging eerst voorleggen aan hun gemeenteraden. De leden spraken met elkaar over het vervolg van de samenwerking en het belang van het maken van afspraken daarover. 

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.