Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de 4 omgevingsdiensten in de provincie de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld.

In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. 

Eenvoudig controleren of je bedrijf onder de verplichting valt 

Op de website checkklikbespaar.nl kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of de onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En hoe zij daaraan kunnen voldoen. De informatie op de site is helder en beknopt, om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook als ze weinig tijd of kennis over het onderwerp hebben. 

Gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie): “Energie besparen is de snelste manier om als bedrijf weerbaarder te worden tegen de schommelende energieprijzen en de CO2-uitstoot te verlagen. Met deze nieuwe website helpen wij bedrijven en instellingen zodat zij ook daar hun voordeel mee kunnen doen. Veel organisaties zijn niet bekend met deze plichten óf ze weten niet hoe ze eraan kunnen voldoen.” 

Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

Bedrijven die vallen onder de energiebesparings- en informatieplicht

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas vallen onder de wettelijke energiebesparings- en informatieplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend en daarover elke 4 jaar rapporteren. Toch voldoet op dit moment slechts 11% volledig aan deze plichten. Daar willen provincie Noord-Holland, de 4 omgevingsdiensten en de gemeenten in deze provincie wat aan veranderen. Om het besparen van energie verder te stimuleren, heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aangescherpt.

Nieuwe ronde energiebesparingsplicht

Op 1 juli 2023 is de nieuwe ronde energiebesparingsverplichting ingegaan en deze komt elke 4 jaar weer terug. Energie besparen is daarmee voor bedrijven een doorlopende verplichting. Aan de hand van erkende maatregelenlijsten (EML), kunnen ondernemers zien welke van die maatregelen voor hen van toepassing zijn. De website Check Klik Bespaar vervangt de officiële publicaties en regelingen natuurlijk niet, maar helpt ondernemers en ondersteunt hen op weg om aan de plichten te kunnen voldoen. 

Deze EML-lijst verdeelt de energiebesparende maatregelen in 3 onderdelen: gebouwen, faciliteiten en processen. Elke lijst kent een aantal categorieën, waarbinnen je besparingen kunt realiseren. Zo gaat het bij gebouwen bijvoorbeeld om het besparen op buitenverlichting of het plaatsen van zonnepanelen. Bij faciliteiten praat je onder andere over besparen op koel- of vriesapparatuur of serverruimte. En bij processen kan men denken aan besparing voor natlakspuitcabines, of het beperken van warmteverliezen naar de omgeving en hergebruiken van warmte uit het proces. 

Verscherpt toezicht

Naast het infomeren over en stimuleren van energiebesparing, intensiveren gemeenten en omgevingsdiensten bovendien hun toezicht op de energiebesparingsplicht. Bedrijven kunnen in de toekomst controlebezoeken van hun gemeente of omgevingsdienst verwachten. De inspecteurs gaan daarbij na welke maatregelen een bedrijf heeft getroffen en kunnen bedrijven hierover adviseren.