Ambtsbezoek commissaris van de Koning aan gemeente Huizen

(08 juni 2023)

De commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk was 7 juni 2023 op ambtsbezoek in de gemeente Huizen. Er is intensief gesproken met het college van Burgermeesters & Wethouders (B&W), inwoners, en maatschappelijke en culturele organisaties. Het bezoek is afgerond met een openbaar gesprek met de gemeenteraad. Via een ambtsbezoek wordt de cvdK geïnformeerd over de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen in een gemeente.

Het was een waardevolle middag met constructieve en inspirerende gesprekken, over belangrijke thema’s die spelen in de gemeente Huizen. Er is gesproken over verschillende actuele dilemma’s en ambities voor de toekomst. Ook ging het over de regionale en onderlinge samenwerking, en belangrijke thema’s als asiel en inwonersparticipatie.

Vrijwilligersorganisaties

Vervolgens op de fiets een rondje langs diverse ontwikkelingen in de gemeente zoals haven, bedrijventerrein en woningbouw. Aangekomen bij de lokale voetbalclub S.V. Huizen in gesprek met vrijwilligers van 8 verschillende vrijwilligersorganisaties. Over het belang van vrijwilligerswerk, maar ook over de gevolgen van het groeiende tekort aan vrijwilligers. 

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: “Goed om de ervaringen, maar ook de zorgen uit eerste hand van de vrijwilligers te horen. Ik heb enorme waardering voor de betrokkenheid en wijze waarop iedereen zich  inzet voor de maatschappij.” 

Ambtsbezoek commissaris van de Koning aan gemeente Huizen

Gemeenteraad

Tijdens het gesprek met de gemeenteraad stonden onderwerpen als bestuurscultuur, omgangsvormen, economie en bereikbaarheid centraal. Het bezoek gaf een goed beeld van de belangrijkste lokale bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen in de gemeente.

Van Dijk: “Wat vraagstukken als economie, wonen en bereikbaarheid betreft: de provincie staat voor het grote plaatje. Het passend maken van al die 44 verschillende puzzelstukjes van onze gemeenten. Door als gemeente Huizen te dromen, denken, durven en doen, zet de gemeente een duidelijke visie neer. En kun je dit in de samenwerkingsagenda met de deelregio verwerken – deze onderwerpen raken immers ook buurtgemeenten.”

Rol provincie Noord-Holland 

De provincie heeft een aantal taken binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Zo heeft de commissaris van de Koning (cvdK) een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters. Ook houdt de provincie toezicht op de financiën van gemeenten.