Kennismakingstour vol dilemma's voor Statenleden

(06 juni 2023)

Het is inmiddels traditie. Na de installatie van Provinciale Staten (PS) gaan de Statenleden op tour door de provincie.

Verdeeld over 2 bussen trok maandag 5 juni 2023 een deel van de Statenleden langs locaties ten zuiden van het Noordzeekanaal. De andere groep reed rond ten noorden van de waterweg. Een impressie.

De noordelijke route gaat via de Broedmachine in Beverwijk en de binnenduinrand naar Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). Die gemeente kampt met vergrijzing en is relatief welvarend. Yvonne Roos-Bakker (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling in Bergen) vertelt over Delversduin: een woningbouwproject met 162 woningen. De provincie, gemeente en inwoners onderzoeken of woningbouw een middel is om het leefbaarheidsvraagstuk op te lossen.

Datacenters

Na een lunch bij Museum Broekerveiling bezoeken de Statenleden Agriport A7. Het gebied was vorig jaar groots in het nieuws in een discussie over de komst van datacenters. Er zijn 57 datacenters in Noord-Holland, waarvan 2 ‘hyperscales’ in Middenmeer (gemeente Hollands Kroon). In januari 2022 stelden PS nieuwe regels vast omtrent datacenters. De vestigingsvoorwaarden zijn bijna af. Gedeputeerde Ilse Zaal: “In de datacenterstrategie van de provincie gaat het om een clustering, geen verbod. Digitale infrastructuur is belangrijk. Het moet zo min mogelijk impact op de omgeving hebben.”

Kennismakingstour vol dilemma's voor Statenleden

Meer bomen, minder blik

De bus rijdt door richting Hoorn. Het stationsgebied (‘Poort van Hoorn’) verandert de komende jaren ingrijpend. Zo moeten er 6.000 woningen komen, een nieuwe parkeervoorziening en een nieuwe traverse. Ook wordt het busstation verplaatst. Dit alles onder het motto ‘meer bomen, minder blik’. Het plan is 2 jaar geleden gepresenteerd, het bestemmingsplan is nog in de procedure. Inmiddels zijn de bouwkosten gestegen en is er mogelijk een extra bijdrage nodig.


Ook werpen de Statenleden een blik op het stadsstrand in wording, het eerste deel opende in maart, het hele project moet in de zomer van 2024 klaar zijn. Er komen 3 bruggen en 3 pieren en spelvoorzieningen. Het stadsstrand is eigenlijk een waterkering. Ook wordt er hard gewerkt aan een fiets- en wandelpad van Hoorn naar Durgerdam (net boven Amsterdam). Het Hoornse deel van het pad is af in 2024, in 2026 moet het geheel klaar zijn. Het pad is onderdeel van een dijk van beton. Beton is goed voor waterveiligheid, maar niet voor de ringslang. Dus komen er speciale verblijven voor deze dieren. In Uitdam testen ze nu verschillende manieren van inzaaien op de dijk (begroeiing op de stenen), een wereldprimeur. Mogelijk wordt dat plan in Hoorn gevolgd. 

Dilemma in Hoofddorp

In Hoofddorp vraagt wethouder Jurgen Nobel (Haarlemmermeer) aandacht voor een dilemma: 10.000 woningen moeten er verrijzen in de spoorzone van Hoofddorp. Ook het station gaat flink op de schop: er komt een halte van de Noord-Zuidlijn en het wordt een intercity-station. Dit alles levert 11.000 tot 13.000 permanente banen op. Het reizigersaantal verdubbelt naar 40.000 forensen. Woningbouw is dus nodig, pleit Nobel. Maar graag wel met hulp van de provincie. Haarlemmermeer koopt nu panden en gronden op in Graan voor Visch-zuid en wil (financiële) hulp van de provincie. In het grondbeleid is opgenomen dat de provincie alleen gronden aankoopt voor infrastructuur of natuur. Gaan ze hier ruimte voor maken? Met dit dilemma op zak, stappen de Statenleden de bus weer in.

Op weg naar Ankeveen, waar Natuurmonumenten samen met lokale boeren werkt aan natuurherstel. De Oostelijke Vechtplassen tussen de Utrechtse Heuvelrug en het veengebied, zijn deels weer de gras- en bloemenzee die het ooit was. Het gebied blijft agrarisch, zonder de boeren is natuurherstel onmogelijk. Bij het maaien wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de weidevogels en het voorkomen of juist beschermen van de bloei van bepaalde planten. 

Kennismakingstour vol dilemma's voor Statenleden

Hersenkraker

Na een goedverzorgde lunch bij Fort Uitermeer, worden de Statenleden aan een nieuwe hersenkraker onderworpen. De ‘noordelijke tour’ krijgt deze puzzel in Beverwijk voorgelegd, de zuid-tour legt de stukjes met uitzicht op Sloterdijk. Het indelen van (industrieel) gebied langs het Noordzeekanaal. Het werk van William Stokman (projectbureau NZKG) is meer dan gebouwen in lege ruimte zetten. Sommige bedrijven hebben geluids- of risicocontouren  en die mogen niet botsen met de bestemming van nabijgelegen locaties. Deze 'contouren' zijn gebieden rondom het bedrijf die leeg moeten blijven in verband met geluidsoverlast of bijvoorbeeld het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook loopt er door het gebied veel spoor, zowel voor personen- als goederenvervoer. 

Tot slot rijdt de bus de Statenleden richting het Koevlak. In het informatiecentrum vertelt Pauline Pistor, algemeen directeur PWN, over hun opgave. Momenteel voorzien zij ruim 800.000 klanten jaarlijks van schoon drinkwater. Op dit moment is er nog leveringszekerheid, maar “drinkwater is niet meer zo vanzelfsprekend als het was”. Het zuiveren kost veel energie en chemicaliën. PWN wil graag uitbreiden, maar de stikstofmaatregelen houden dat momenteel tegen. “Voor 1 januari 2027 is uitbreiding wel nodig om de leveringszekerheid te garanderen”, geeft ze de Statenleden mee.