Provincie werkt vestigingsvoorwaarden datacenters verder uit

(28 juni 2023)

De provincie Noord-Holland heeft een datacenterstrategie opgesteld met daarin voorwaarden voor de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters. In de strategie zijn de belangrijkste uitgangspunten vastgelegd.

Zo is bijvoorbeeld besloten dat nieuwe datacenters zich alleen binnen drie gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon) mogen vestigen. Lees meer over de datacenterstrategie van provincie Noord-Holland.

Op dit moment werkt de provincie samen met gemeenten, de datacentersector en water- en energiebedrijven aan de uitwerking van de vestigingsvoorwaarden die in de strategie zijn geïntroduceerd. Het gaat om vestigingsvoorwaarden gericht op het verminderen van de impact op landschap, energie- en watergebruik. De voorwaarden stelt de provincie later dit jaar vast nadat belanghebbenden zijn geconsulteerd en na instemming van gemeenten. 
 
De gemeente Hollands Kroon organiseert op donderdag 29 juni in samenwerking met de provincie een informatiebijeenkomst waar de voorwaarden worden toegelicht. Meer informatie over de bijeenkomst. 

datacenters