Reservering voor nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol geschrapt

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

De minister maakte het nieuws maandag 12 juni persoonlijk bekend in Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer). Door de reservering op de grond – die al uit 2009 stamt – was ontwikkeling in Rijsenhout amper mogelijk. Dit had een groot effect op de leefbaarheid in het dorp. “Met het schrappen van de reservering komt er duidelijkheid en ontstaat er weer perspectief voor Rijsenhout”, aldus minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Het is goed dat die duidelijkheid er nu komt voor de inwoners.”

Uit onderzoeken en analyses blijkt dat het aanleggen van een parallelle Kaagbaan maar beperkte voordelen kan opleveren, en wel met hoge kosten en een grote verschuiving van hinder gepaard zou gaan.

Het besluit om de reservering op te heffen komt voort uit gesprekken tussen het Rijk en de regio. De afgelopen maanden is gesproken met betrokkenen, waaronder de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, verschillende sectorpartijen waaronder Schiphol en KLM, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Omgevingsraad Schiphol. De meeste gesprekspartners steunen het besluit om de reservering op te heffen. Schiphol zelf gaf in april aan af te zien van een nieuwe start- en landingsbaan, en vroeg de regering de reservering op te heffen.

"Stap in de goede richting"

Jeroen Olthof, voorzitter van de BRS, waarin 56 gemeenten en 4 provincies verenigd zijn: “Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voorop. De BRS pleit al jaren voor een betere balans tussen economie, bereikbaarheid én de kwaliteit van de leefomgeving. Het schrappen van de reservering van de parallelle Kaagbaan is een stap in de goede richting.”

Schiphol

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen die bedoeld zijn om de leefomgevingskwaliteit in de Schiphol-regio te verbeteren en uitstoot en geluid te verminderen. Het doel is om samen een balans te creëren die ruimte biedt voor een internationale luchthaven, maar die ook de kwaliteit van onze leefomgeving bevordert. 

Innovatief bouwen

Eén van de manieren om die leefomgeving te verbeteren en geluidshinder te verminderen, is door innovatief te bouwen. Uit onderzoek door de TU Delft en AMS Institute in een zogenoemd ‘field lab’ bleek afgelopen jaar dat door woningen op een bepaalde manier te bouwen, en te positioneren ten opzichte van elkaar, de ervaren geluidshinder fors kan worden teruggedrongen. Voor een vervolgonderzoek, dit keer in een ‘living lab’, wordt gezocht naar een locatie in Rijsenhout. 

Wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer: “Dat de tweede Kaagbaan er definitief niet komt, is een enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout. In plaats van strijden voor het behoud van het dorp, komt er ruimte voor het maken van plannen. Eén van die plannen is het bouwen van echte huizen als vervolgstap op het onderzoek naar geluidsadaptief bouwen. We gaan op zoek naar een geschikte locatie en hopen zo snel mogelijk te beginnen.”

Ontwikkeling

Door het schrappen van de reservering wordt ontwikkeling in Rijsenhout weer mogelijk. Woningbouw kan daar deel van uit maken. Gekeken wordt of er, stap voor stap, maximaal 400 woningen bij kunnen komen in het dorp. De precieze invulling van de toekomstige ontwikkeling is iets dat verder zal worden uitgewerkt door de NOVEX-partners.

Binnen de NOVEX-aanpak moet er ook ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. De afspraken voor het gezamenlijk aanpakken en uitwerken van deze opgaven zijn vorig jaar vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Vorig jaar juni maakte minister Harbers bekend de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol te willen verbeteren, en daarvoor het aantal vluchten op de luchthaven te willen terugbrengen. Het schrappen van de reservering voor een tweede Kaagbaan past in die koerswijziging.