Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord-Holland

In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is benoemd in welke gebieden welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden worden de grenzen gewijzigd.

Deze aanpassingen worden ter inzage gelegd, iedereen kan erop reageren.

Kassen in Noord-Holland

In een aantal werkingsgebieden, zoals Cultureel Erfgoed, Bijzonder Provinciaal Landschap en Glastuinbouwconcentratiegebied, wil de provincie de grenzen aanpassen. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen: van aanpassingen van de grenzen waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot wijzigingen die zijn aangevraagd door provinciale partners of inwoners. Alle werkingsgebieden staan aangegeven op de digitale kaart. Ook worden enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de bijlagen van de Omgevingsverordening. 

Reageren op voorgestelde wijzigingen

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied, of de inhoud van bijlagen in de Omgevingsverordening, aan te passen. Deze wijzigingen voert de provincie 2 keer per jaar door, zodat ze op 1 juli en 1 januari in werking kunnen treden. Op deze manier zorgt de provincie voor een herkenbare, vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn doorgevoerd in de verordening.

De nu voorgestelde wijzigingen liggen van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2023 ter inzage. Het gaat om in totaal 20 wijzigingen in de werkingsgebieden en 3 wijzigingen in de bijlagen. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. De ontvangen reacties worden, waar van toepassing, meegenomen in het definitieve besluit en verwerkt in de OV NH2022. Deze treedt op 1 januari 2024 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. De nu nog geldende Omgevingsverordening NH2020 komt dan te vervallen.

Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingsverordening.