Baggeren Loosdrechtse Plassen in volle gang

(14 maart 2023)

Na jaren van voorbereiding wordt sinds januari 2023 bagger verwijderd uit de Loosdrechtse Plassen 1 t/m 5. Het is de bedoeling om de komende 1,5 jaar 135.000 kuub bagger te verwijderen.

Deze baggeraanpak is onderdeel van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Baggeren is nodig om de kwaliteit van dit plassengebied te versterken. Het verbetert de bevaarbaarheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden in het gebied. 

Kwartaalplanning

In het 1ste kwartaal van 2023 is het baggeren gestart rond de eilandjes Markus Pos en Robinson Crusoe en in de Oostelijk Drecht. Nu wordt de westzijde van de Eerste Plas aangepakt. Naar verwachting zijn daar de werkzaamheden in juni 2023 gereed. Dan wordt gestart aan de Derde Plas. De actuele planning en nieuws staan in de BouwApp. Achtergrondinformatie is te vinden op www.vechtplassen.nl/baggeren.

Van bagger tot vruchtbare grond

Het baggeren gebeurt vanaf een ponton op het water. De kraan die op dit ponton staat, laadt bagger in een grote bak. Zodra deze vol is, wordt de bak naar het overslagpunt geduwd. Daar wordt de bagger met behulp van een pomp en leidingen verspreid over een weiland. Na enkele jaren drogen is de bagger omgezet in vruchtbare grond. 

Zwemmen en varen

Mensen die op de plassen recreëren zullen doorgaans weinig van het baggeren merken. Zoals gebruikelijk kan er worden gezwommen en gevaren, behalve binnen het werkgebied. Dit werkgebied is klein en goed herkenbaar door de gele kraan en de borden. Bovendien is het gebied gemarkeerd met boeien. 

Baggeren Loosdrechtse Plassen in volle gang