Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld

(23 maart 2023)

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau (CSB) is donderdagmiddag 23 maart de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2023 definitief vastgesteld voor de hele provincie.

Tellen van stemmen in stembureau op de Dreef.

Haarlem is als provinciehoofdstad het centraal stembureau en controleert de uitslag van de 3 kieskringen in Noord-Holland: Amsterdam, Den Helder en Haarlem.

Definitieve uitslag

De uitslag van de stemmen in de 3 kieskringen staat in een proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten (pdf, 21,46 MB). 

Er zijn tijdens de zitting enkele kleine correcties op de voorlopige uitslag aangebracht. Deze hebben geen invloed op de definitieve uitslag en daarmee de zetelverdeling.

Stemmen tellen kostte meer tijd

In de Kieswet was een nieuwe manier opgenomen voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. De procedure voor het vaststellen van de uitslag moest transparanter en beter controleerbaar worden gemaakt. Daarnaast moest er in deze procedure gelegenheid komen om fouten in het telproces tijdig te constateren en te corrigeren. Deze wetswijziging, de hoge opkomst en het feit dat er voor 2 verkiezingen kon worden gestemd, hebben ertoe geleid dat het tellen van de stembiljetten langer duurde dan gebruikelijk.

Nieuwe Provinciale Staten

Op grond van de uitslag van de verkiezingen is de zetelverdeling gemaakt. Meer informatie over de installatie staat binnenkort op de pagina van Provinciale Staten.