Doorvaartbeperking dit vaarseizoen voor Brug Krommenie (N203)

De Brug Krommenie tussen Wormerveer en Krommenie blijft voor onbepaalde tijd gesloten voor scheepvaart hoger dan 2,70 meter.

Brug Krommenie is sinds eind vorig jaar in storing. Bij inspecties in het najaar bleek dat er scheurvorming was bij 1 van de brugonderdelen. Sindsdien kan de brug niet meer worden bediend voor de scheepvaart. Doordat de brug is vastgezet kan het autoverkeer de brug wel veilig gebruiken. 

De Brug Krommenie staat op de nominatie om vervangen te worden. Om te kijken of het mogelijk is om de brug weer te kunnen bedienen voor de scheepvaart tot de vervanging, heeft de provincie Noord-Holland eind vorig jaar een aantal inspecties laten uitvoeren. Die visuele inspecties en onderzoeken gaven inzicht in welke zaken aangepakt moeten worden om de brug nog veilig te kunnen bedienen voor de scheepvaart. 

Aanvullend onderzoek nodig

Om een weloverwogen keuze te maken over het wel of niet repareren van de brug is meer inzicht nodig in de staat van de brug. Daarom  wordt aanvullend onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt op gedetailleerd niveau gekeken naar de constructieve – en gebruiksveiligheid van het beweegbare brugdeel. Daaruit volgt een advies welke maatregelen nodig zijn om dat brugdeel voor een langere tijd veilig te kunnen openen en sluiten. Op basis van die kennis bekijkt de provincie naar wat de beste maatregelen zijn om te nemen en welke kosten daar dan mee gemoeid zijn. 

Vaarweginformatie.nl

Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek rond de zomer 2023 bekend. Daarna neemt de provincie Noord-Holland een beslissing over mogelijke maatregelen bij de Brug Krommenie. Dat betekent dat Brug Krommenie dit hele vaarseizoen niet bediend wordt en dat er een doorvaartbeperking geldt. Schepen lager dan 2,70 meter, kunnen wel onder de brug doorvaren. Schepen hoger dan 2,70 meter moeten omvaren. Vanwege een defect aan de Coenbrug over de Zaan moet scheepvaartverkeer hoger dan 6,20 meter er rekening mee houden dat ook de Coenbrug niet bediend wordt en er een omvaaradvies geldt via het IJsselmeer of de Noordzee. Op vaarweginformatie.nl staat alle actuele informatie.

Vernieuwing Brug Krommenie

Brug Krommenie is onderdeel van de drukke provinciale weg N203 en een belangrijke schakel in het wegennetwerk van de provincie Noord-Holland. De 90 jaar oude brug bestaat eigenlijk uit 2 bruggen. En beide bruggen zijn nodig aan vernieuwing toe. Daarom gaat de provincie Noord-Holland zowel de brug richting Assendelft als de brug richting Zaanstad vervangen en renoveren. De provincie werkt op dit moment de ideeën uit voor de vervanging van de Brug Krommenie. Het streven is om brug B in 2025 te vervangen. Een eventuele nieuwe brug A volgt daarna. Brug A is het brugdeel dat nu is vastgezet. 

Brug Krommenie