Kinderen basisschool Huizen nemen ‘hun’ zonnepanelen in gebruik

(09 maart 2023)

Basisschool SBO De Wijngaard in Huizen nam vandaag haar nieuwe zonnepanelen officieel in gebruik. Gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter klom met de Leerlingenraad het dak op, om de 108 zonnepanelen feestelijk in gebruik te nemen.

Deze panelen gaan naar verwachting ca. 37.800 kWh elektriciteit opwekken, energie die de school bijvoorbeeld voor haar digiborden kan gebruiken. 

Edward Stigter en leerlingen op het dak van basisschool SBO De Wijngaard.
Foto: Feest op het dak van SBO De Wijngaard. V.l.n.r. gedeputeerde Edward Stigter, schooldirecteur Ruth Schraven, leerlingen van de Leerlingenraad, Kentaro Fukuhara (Eneco) en Paul Schollaardt (Stichting Elan).

Duurzame energie van en voor leerlingen

Gedeputeerde Edward Stigter overhandigde voor de officiële ingebruikname de schaar aan de leerlingen om op het dak het lint door te knippen. Hierna gingen de leerlingen in gesprek met hem over duurzame energie en waarom het zo belangrijk is voor het klimaat. Edward Stigter: “Met de energie van de zon kunnen we makkelijk gebruik maken van duurzame energie. Daarom willen we dat er in Noord-Holland op zoveel mogelijk daken zonnepanelen komen. En veel schooldaken lenen zich daar uitstekend voor. Door samen met de leerlingen van basisschool de Wijngaard het startschot voor het gebruik van hun eigen zonnepanelen te geven, betrekken wij ze bij keuzes die volwassenen maken en die hun toekomst beïnvloeden.”

Zon op schooldaken

In de Regionale Energiestrategieën (RES) zijn afspraken gemaakt over waar in Noord-Holland duurzame energie opgewekt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan daken van bedrijven, scholen en zorginstellingen. Die daken bieden vaak kansen voor zonne-energie. Stichting Schooldakrevolutie helpt, mede dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland, gemeenten en schoolbesturen bij het kiezen voor zonne-energie op schooldaken. De stichting biedt schoolbesturen de kennis en kunde aan van haar schooldakcoaches. Zij helpen op een onafhankelijke manier bij het realiseren van zonnepanelen op schooldaken. De inzet van gemeenten is hierbij onmisbaar. Op het dak van basisschool SBO De Wijngaard is met hulp van Zowiezon de maximale hoeveelheid zonnepanelen gelegd, een mooi aantal om de energierekening substantieel te verlagen. Edward Stigter: “Een mooie win-win-situatie voor iedereen.”