Onderscheiding voor Amber Laan: Ribbius Peletierpenning

(08 maart 2023)

Amber Laan (26) is door de vakjury gekozen als winnaar van de Ribbius Peletierpenning 2023 vanwege haar inzet om de dialoog te zoeken en bruggen te slaan.

Amber Laan is melkveehouder in Warder in het familiebedrijf in polder Zeevang, een Natura 2000-gebied aan het Markermeer. Sinds kort is ze voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en ze is daarnaast werkzaam als ‘adviseur duurzame landbouw’. Laan is actief op sociale media, schrijft columns in Agraaf, spreekt op bijeenkomsten, gaat in gesprek met bestuurders en politici en stimuleert vrouwen uit de agrarische sector aan dat ook te doen. Op deze wijze probeert zij de politiek te beïnvloeden. 

Onderscheiding voor Amber Laan: Ribbius Peletierpenning

Oordeel jury

Juryvoorzitter Sybilla Dekker: “De jury is van oordeel dat Amber Laan een onderscheiding verdient vanwege haar inzet om de dialoog te zoeken en bruggen te slaan. We zien haar als een constructieve en inventieve gesprekspartner voor politieke bestuurders in Noord-Holland.” Vorig jaar ging de Ribbius Peletierpenning naar Marie-Anne van Reijen voor haar initiatief ‘Meer vrouwen in de Politiek’, in 2021 ging de penning naar kamerlid Sylvana Simons, in 2020 kreeg het Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit de onderscheiding en in 2019 was Devika Partiman van ‘Stem op een Vrouw’ de eerste die de penning in ontvangst mocht nemen.

Kandidaten

Iedereen kon, voor de 5e keer, een Noord-Hollandse kandidaat voordragen voor de Ribbius Peletierpenning. De jury ging op zoek naar kandidaten die de politiek toegankelijker maken voor vrouwen en naar rolmodellen uit het landelijk gebied die politiek actief zijn in lokale of regionale verbanden. De jury maakte een keuze uit 21 aangemelde kandidaten. 

Jury Ribbius Peletierpenning

De jury bestaat uit:

  • Sybilla Dekker, juryvoorzitter en minister van Staat
  • Elske Doets, directeur van Doets reizen 
  • Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam
  • Rina van Rooij, oud-Statenlid PvdA
  • Jacqueline Prins, algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad
  • Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Ribbius Peletierpenning

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was aanleiding voor Provinciale Staten om 5 jaar lang een onderscheiding uit te reiken aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier. Zij was de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland en zette zich haar hele leven in voor vrouwenrechten. Meer informatie is te vinden op de pagina Ribbius Peletierpenning.