Uniek bodemarchief West-Friesland centraal in nieuwe SCHATRIJK

(23 maart 2023)

De Westfriese Omringdijk, het landschap en het bijzondere ondergrondse erfgoed vormen samen een uniek verhaal. West-Friesland is het grootste door de provincie Noord-Holland uitgeroepen archeologiegebied en staat centraal in de nieuwe editie van het magazine SCHATRIJK.

SCHATRIJK West-Friesland is een magazine vol inspirerende foto’s van topvondsten, interviews met wethouders en specialisten en boeiende artikelen over bijzondere vondsten en interessante vindplaatsen. In het magazine verhalen over onder andere de eerste bewoners, de Omringdijk en boerderijen. Maar ook aandacht voor een topvondst die recent wereldnieuws werd: Het goud uit Hoogwoud. 

Uniek bodemarchief

Archeologiegebied West-Friesland strekt zich uit over maar liefst 11 gemeenten, maar wordt begrensd door de Westfriese Omringdijk. De gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Hollands Kroon, Schagen, Alkmaar, Dijk en Waard en Koggenland maken daarom geheel of gedeeltelijk deel uit van het archeologiegebied. Binnen deze Westfriese Omringdijk zijn vele archeologische vindplaatsen en vondsten van (inter-)nationaal belang behouden gebleven. Onder het groene agrarische landschap van West-Friesland dat we nu kennen, ligt een bodemarchief verborgen dat gerust uniek genoemd mag worden. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. SCHATRIJK West-Friesland biedt een inkijkje.

Eerste exemplaren

De uitreiking van de eerste exemplaren door Rosan Kocken, gedeputeerde Cultuur van provincie Noord-Holland vond plaats op 23 maart in kasteel Radboud in Medemblik. Rob van Eerden (provincie Noord-Holland), Wouter Roessingh (ADC Archeoprojecten) en Michiel Bartels (Archeologie West-Friesland) presenteerden enkele hoogtepunten uit de West-Friese archeologie. Wethouders en afgevaardigden van de gemeenten Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Hollands Kroon, Schagen, Dijk en Waard en Koggenland namen de eerste exemplaren in ontvangst. 

Inspiratiebron 

In archeoglossy SCHATRIJK worden de provinciale archeologiegebieden onder de aandacht gebracht. Eerdere edities van Schatrijk belichtten de archeologiegebieden het Oer-IJ, de Gooi- en Vechtstreek, Waterland, Wieringen, het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. Het magazine dient als inspiratiebron bij ontwikkelingen in de omgeving in de gemeenten, bij kunstwerken en educatie. Archeologie en erfgoed bieden mooie kansen voor het versterken van de identiteit en bekendheid van gemeenten, en daarom wil de provincie Noord-Holland het gebruik daarvan stimuleren. 

Lezen 

SCHATRIJK West-Friesland en de eerder verschenen edities zijn online te lezen via de website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Voor erfgoedinstellingen, bibliotheken, musea, VVV’s, archeologische en historische verenigingen in Noord-Holland is het mogelijk om exemplaren te verkopen. Het magazine is binnenkort verkrijgbaar bij het provinciaal Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost circa € 2,-. 

Omslag nieuwe magazine SCHATRIJK.