Informateurs: coalitie met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA mogelijk

(09 mei 2023)

Het is mogelijk een coalitie te vormen met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Tot die conclusie komen informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders.

Zij schrijven aan Provinciale Staten: "Op basis van de gevoerde gesprekken concluderen wij dat er een gerede kans is om op de onderwerpen wonen, stikstof en natuur, klimaat en financiën overeenstemming te bereiken in de formatiefase. Op onderdelen zijn er uiteraard verschillen, maar wij schatten in dat deze overbrugbaar zijn. De fracties van de BBB, VVD, GL en PvdA hebben daarom besloten de formatiefase in te gaan en de inhoudelijke onderhandelingen over een coalitieakkoord te starten. De partijen hebben ons gevraagd om de gesprekken ook als formateurs te begeleiden en wij hebben daar positief op gereageerd."

Lees de complete brief van de informateurs aan Provinciale Staten (pdf, 55 kB).