Provincie start onderzoek naar Zeeweg N200

(23 mei 2023)

Samen met inwoners, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden wil de provincie de veiligheid op de Zeeweg verbeteren.

Tegelijkertijd kijkt de provincie naar kansen voor verbetering van de natuur en wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van de kust. Nog dit jaar moet een onderzoek inzicht geven in welke aanpassingen aan de Zeeweg daaraan kunnen bijdragen.  

Zeeweg N200

Aanpassingen na 2028 én in 2024 

De provincie voert na 2028 groot onderhoud uit aan deze weg door de duinen. Eind 2023 wil de provincie weten:

  • Welke maatregelen we kunnen nemen tijdens het groot onderhoud (als het asfalt vervangen wordt na 2028)
  • Welke van die maatregelen we al in 2024 kunnen uitvoeren. Dat kunnen proeven zijn of maatregelen die relatief snel door te voeren zijn vooruitlopend op het groot onderhoud

Onderzoek naar verkeersveiligheid, natuur en doorstroming

Het ingenieursbureau RHDHV voert in samenwerking met VINU een breed onderzoek namens de provincie uit. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de ideeën die zijn aangedragen voor de prijsvraag van het ABC Architectuurcentrum Haarlem in 2021. 1 van de maatregelen die wordt onderzocht, is de snelheidsverlaging. Ook maatregelen die bijdragen aan veiliger verkeersgedrag worden verkend. Naast maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, onderzoekt RHDHV de kansen en risico’s voor de natuurlijke omgeving van de Zeeweg. Vervolgens wordt gekeken naar welke oplossing het beste werkt. De effecten op de doorstroming spelen daarin een belangrijke rol. 

Meedenken kan! 

De provincie vraagt inwoners, ondernemers en weggebruikers hun mening en ervaringen te delen om tot betere oplossingen te komen. Indienen kan via: ZeewegN200@noord-holland.nl. Alle inbreng tot en met 11 juni 2023 helpt het bureau in deze eerste fase van het onderzoek een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het probleem. 

Vervolg

Ook na 11 juni blijven suggesties welkom. Met verschillende belanghebbenden (onder andere natuurbeheerders, gemeenten, maatschappelijke organisaties) wordt beoordeeld wat kansrijke maatregelen zijn. Hieruit volgt een voorkeursvariant voor aanpassingen in 2024 en voor aanpassingen tijdens het groot onderhoud na 2028. In september 2023 wordt een eerste ontwerp gepresenteerd. 

Kop van de Zeeweg 

Op de Kop van de Zeeweg worden al eerder maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de loop van 2023 worden de plekken aangepakt waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: bij de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens. 

Meer informatie 

Achtergrond en meer informatie staat op de projectpagina ‘Zeeweg N200', met de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Op de pagina staat ook informatie over de verkenning 'Bereikbaarheid Kust'. De provincie onderzoekt samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland hoe de bereikbaarheid van de kust op drukke dagen kan worden verbeterd. De Zeeweg is 1 van de kustwegen in deze regio.