Rondje Anna’s Hoeve via vlonderpad

(01 mei 2023)

Het recreatiegebied Anna’s Hoeve, gelegen op de grens van Hilversum en Laren, krijgt een vlonderpad over de Bergvijver.

Een deel van Anna’s Hoeve, tussen de Bergvijver en de natuurbrug, wordt ingericht als rustgebied voor dieren en planten en is daardoor in de toekomst niet meer toegankelijk. Om te zorgen dat recreanten nog wel hun rondje Anna’s Hoeve kunnen lopen, legt de provincie Noord-Holland een vlonderpad aan over de vijver.

Vlonderpad en ecologische oevers

Begin mei starten de voorbereidende werkzaamheden gevolgd door de aanleg van een tijdelijke gronddam. Vanaf de gronddam worden met een heistelling heipalen geplaatst die nodig zijn voor het vlonderpad. De bovenzijde van het pad krijgt een afwerking met antislipribbels. Naar verwachting is het werk eind juli 2023 afgerond en kan het vlonderpad in gebruik worden genomen. 

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan het vlonderpad vergroot de provincie de Bergvijver aan de zuidkant en worden er rondom natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een geleidelijke overgang van land naar water. Ondiep water is een belangrijk leefgebied voor oever- en waterplanten, een paaiplaats voor vissen en het is aantrekkelijk voor insecten vogels en kleine zoogdieren. Door de natuurvriendelijk oevers komt er meer leven in en om het water en neemt de biodiversiteit in Anna’s Hoeve toe.

Voltooiing Groene Schakel

De aanleg van het vlonderpad en de ecologische oevers is onderdeel van het project Voltooiing Groene Schakel, een initiatief van provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat. Met de realisatie van het project ontstaat een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied en neemt het leefgebied van plant- en diersoorten toe. Meer informatie: www.voltooiinggroeneschakel.nl.

Bergvijver v2