Statenleden kiezen op 30 mei de leden van de Eerste Kamer

(23 mei 2023)

Bij de Eerste Kamerverkiezingen op 30 mei stemmen de nieuwe leden van Provinciale Staten van Noord-Holland op de kandidaten voor de Eerste Kamer.

De nieuwe Statenleden stemmen op dinsdag 30 mei 2023 om 15.00 uur tijdens een Provinciale Statenvergadering. Die is live te volgen via noord-holland.stateninformatie.nl

Landelijke Eerste Kamerverkiezingen


Op 15 maart konden alle kiesgerechtigde inwoners van Nederland hun stem uitbrengen op een kandidaat voor de Provinciale Staten van hun provincie. Hiermee kozen zij de volksvertegenwoordigers bij de provincies: de zogenaamde leden van Provinciale Staten of Statenleden. Op hun beurt kiezen de nieuw gekozen Statenleden van alle provincies op 30 mei weer de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

De nieuwe Statenleden van provincie Noord-Holland De nieuwe Statenleden van de provincie Noord-Holland

Getrapte verkiezing


Noord-Hollanders kunnen dus niet direct op Eerste Kamerleden stemmen, maar doen dat indirect via de Provinciale Statenleden: een zogenaamde 'getrapte verkiezing'. De Statenleden brengen hun stem uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. Ze kunnen een collega-Statenlid machtigen om in hun plaats te stemmen. Inwoners van Caribisch Nederland kozen de leden van een kiescollege. Ook deze leden stemmen op 30 mei op een kandidaat voor de Eerste Kamer. 

De kandidatenlijst is te raadplegen op de website van de Kiesraad.

Uitslag verkiezingen Eerste Kamer


Nadat de Statenleden gestemd hebben, worden de stembiljetten naar het Centraal Stembureau in Den Haag gebracht. Daar worden de uitslagen uit alle 12 provincies en de 4 Caribische kiescolleges bij elkaar gebracht. De stemmen uit de dichtbevolkte provincies – zoals Noord-Holland – hebben meer gewicht bij het bepalen van de einduitslag dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. 

Op donderdag 1 juni 2023 om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.

De Eerste Kamer controleert wetten


De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden of ‘senatoren’. De Eerste Kamerleden controleren de wetten die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Bijvoorbeeld of ze voldoen aan de Grondwet en Europese wetten. Eerste Kamerleden kunnen een wetsvoorstel verwerpen of aannemen. Ze kunnen geen wetsvoorstellen wijzigen. Alleen de Tweede Kamer heeft het recht dat te doen (het recht van amendement). De Tweede Kamer vergadert bijna elke dag; de Eerste Kamer vergadert één keer in de week, op dinsdag. Als een wet is aangenomen, gaat deze vervolgens naar de Koning en de verantwoordelijke minister voor ondertekening. Zodra het Staatsblad de wet publiceert, treedt de wet in werking. 

Meer informatie


•    Eerste Kamerverkiezingen
•    Wat doet de Eerste Kamer der Staten-Generaal
•    Hoe wordt de Eerste Kamer gekozen? - YouTube

Uitgelicht