Subsidie verbeteren winkelgebieden

De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren. Ondernemers kunnen de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld leegstand terug te dringen, duurzame maatregelen te realiseren of om een gezamenlijke webshop op te zetten.

Aantrekkelijke winkelgebieden zijn ontzettend belangrijk voor de economie en de leefbaarheid in steden en dorpen. 

Gedeputeerde Economie Ilse Zaal: “De laatste jaren zien we steeds vaker winkelpanden leeg staan en dit neemt toe door de toename van het online winkelen. In 2022 hebben wij aan 26 projecten een subsidie verleend. Dit is een significante stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is het programma Wonen voor Winkels, waarbij de provincie een aantal gemeenten heeft ondersteund in het onderzoeken van mogelijkheden tot transformatie.”

Subsidie verbeteren winkelgebieden

Vraag subsidie aan 

In totaal is er voor 2023 € 425.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 18 april 2023 worden ingediend. Kijk voor alle informatie op: HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden