Uitslag verkiezing Eerste Kamer door Statenleden Noord-Holland

(30 mei 2023)

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland stemden 30 mei 2023 op een kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht.

De verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is terug te zien via de website van de provincie Noord-Holland.


Foto: Michel Becker levert stembiljet in bij de Eerste Kamerverkiezing.

Het stembureau heeft de stemmen geteld. De uitslag in Noord-Holland is als volgt:

Lijstnummer Lijstnaam Aantal stemmen Kandidaten op wie is gestemd
1 FVD 2 Dessing J. (2)
2 VVD 8 Schippers. E. (8)
3 CDA 2 Bovens T. (2)
4 GroenLinks 7 Rosenmöller P. (6), Karimi F. (1)
5 D66 4 Van Meenen P. (4)
6 PvdA 7 Vos. M.L. (6), Elgershuizen (1)
7 PVV 3 Bezaan I. (3)
8 SP 2 Tiny Kox (2)
9 ChristenUnie 1 Huizinga-Heringa J.C. (1)
10 Partij voor de Dieren 4 Koffeman N.K. (1), Visseren-Hamakers I.J. (3)
11 50PLUS 2 Van Rooijen M. (2)
12 JA21 3 Nanninga A. (3)
15 BBB 8 Lagas I.M. (8)
16 VOLT 2 Perin-Gopie G.K. (2)


Definitieve uitslag verkiezingen

Nadat de Statenleden gestemd hebben worden de stembiljetten in een verzegelde enveloppe naar het Centraal Stembureau in Den Haag gebracht. Daar worden de uitslagen uit alle 12 provincies en de 4 Caribische kiescolleges bij elkaar gebracht. Bij het bepalen van de einduitslag krijgen de stemmen uit de dichtbevolkte provincies – zoals Noord-Holland – meer gewicht dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. 

Op donderdag 1 juni 2023 om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.


Foto: Statenlid Ten Ham na het stemmen voor de Eerste Kamer.