Voorontwerp brug en busbaan afgerond

(25 mei 2023)

De provincie Noord-Holland werkt samen met haar partners aan een snelle, betrouwbare busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek.

Het ontwerp voor de brug en de busbaan is klaar en is in samenspraak met de omgeving gemaakt. 

Illustratie van de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek

In de volgende fase van het project wordt het ontwerp weer verder uitgewerkt. Deze fase start na de inspraakronde over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan van een gemeente en is tijdens de inzageperiode door iedereen in te zien. 

Reageren op Provinciaal Inpassingsplan

De inzageperiode van het PIP HOV Noordwijk Schiphol is naar verwachting aan het eind van 2023. In deze periode kunnen reacties op het plan gegeven worden door het indienen van een zienswijze. 

Stikstofberekeningen

Voordat de inspraak op het PIP kan starten, moet de provincie eerst nieuwe stikstofberekeningen maken en onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit onderzoek kan alleen uitgevoerd worden tussen april en oktober.

Partners

HOV Noordwijk Schiphol is een samenwerking van 8 partijen. De provincie Zuid- Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.

Meer informatie

Informatie over het project HOV Noordwijk-Schiphol is te vinden op de website van provincie Noord-Holland. Vragen kunnen gesteld worden via het e-mailadres info-HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl