Mobiliteitsaanpak Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek voor betere bereikbaarheid én leefbaarheid

In de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer werken 9 overheden samen om fietspaden en openbaar vervoer te verbeteren. Ook vinden er studies plaats naar nieuwe wegen ten zuiden van Lisse en Lisserbroek en ten zuiden van Hillegom.

De titel van de zogenoemde mobiliteitsaanpak is 'Op weg tussen duin, bollen en polder'. Door samen te werken willen de overheden de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio’s verbeteren. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland: “We zetten hiermee een nieuwe stap in de samenwerking om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, over de provinciegrenzen heen. Een noodzakelijke stap in het licht van de woningbouwopgave aan beide zijden van de Ringvaart.”

Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Noordwijk-Schiphol

De aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) van Noordwijk – via Sassenheim, Lisse en Lisserbroek – naar Schiphol is een project waar al langer samen aan wordt gewerkt. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een nieuwe brug en is alleen toegankelijk voor bussen en fietsers. 

Stimuleren fiets 

Om fietsverkeer te stimuleren – en fietspaden geschikter te maken voor de elektrische fiets – zijn er plannen om bestaande paden te verbreden, vlakker te maken en worden er maatregelen genomen om wegen veiliger over te kunnen steken. Bovendien worden werkgevers met een gerichte aanpak gestimuleerd om medewerkers vaker met de fiets naar het werk te laten komen. 

Nieuwe wegen

De bouw van duizenden woningen en de toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt ook om een passende auto-infrastructuur aan de randen van de dorpen. Met directe aansluitingen vanuit de dorpen verbetert ook de leefbaarheid. Lopen en fietsen door de dorpen wordt hierdoor veiliger.

Het gaat om 2 planstudies. Ten eerste vindt er een studie plaats naar een verbinding tussen de N208 en de A44, ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. Deze nieuwe weg moet geschikt zijn voor alle manieren van vervoer. 
Ten tweede wordt een verbinding onderzocht tussen het kruispunt van de N207 en N208 naar de N206. In de plannen krijgt deze nieuwe weg ook een directe aansluiting met station Hillegom. 

Samen met inwoners en ondernemers wordt onderzocht waar nieuwe wegen het beste kunnen komen. Daarbij wordt ook gesproken over de inrichting van die wegen, om de onvermijdelijke hinder zo klein mogelijk te houden.