Noord-Holland actualiseert Omgevingsverordening

De provincie actualiseert de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Daarin staan alle regels over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland.

Ook worden de zogenoemde werkingsgebieden aangepast. Hierin staat wat waar in de provincie is toegestaan. De wijzigingen gaan in op dinsdag 9 januari 2024. 

Weiland met hek.

In Nederland zien we diverse ontwikkelingen die impact hebben op de omgeving. Denk aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, waardoor er meer elektriciteitsstations moeten komen. Of het digitaler worden van de samenleving, waardoor er datacenters nodig zijn om aan die toegenomen vraag te kunnen voldoen. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden maakt de provincie, in overleg met de omgeving en belanghebbenden, nieuw beleid en regels. Deze krijgen nu een plek in de aangepaste Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. 

Werkingsgebieden in Noord-Holland

Ook de grenzen van enkele werkingsgebieden, waarin staat aangegeven waar in de provincie Noord-Holland welke regels gelden, worden aangepast. Zo weet iedereen wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is en onder welke voorwaarden. In onder andere de gebieden Cultureel Erfgoed en Landelijk Gebied worden met deze wijzigingen de grenzen gecorrigeerd. 

Vaststelling door Provinciale Staten (PS)

Van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus kon iedereen op de voorgestelde wijzigingen reageren. In totaal zijn er 14 reacties ontvangen. Gedeputeerde Staten (GS) leggen de gewijzigde Omgevingsverordening, samen met de bijbehorende stukken, ter vaststelling voor aan PS. Ter voorbereiding daarop bespreekt de Commissie Ruimte de voorgestelde wijzigingen op 20 november 2023. 

Omgevingswet treedt in werking

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking, tegelijkertijd ook de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Vanaf dat moment kunnen aanvragen voor ontheffingen of meldingen ingediend worden bij het digitale Omgevingsloket. Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om de nu voorgestelde wijzigingen in de OVNH 2022 ook op 1 januari te laten ingaan. Daarom treden deze een week later in werking. 

Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingsverordening.