Noord-Holland: ‘Vernieuwing infrastructuur slimmer en samen aanpakken’

In de komende tientallen jaren wordt ook in de provincie Noord-Holland veel van de infrastructuur vernieuwd.

Zo staan in Noord-Holland ruim 14.500 bruggen en viaducten die grotendeels in de vorige eeuw gebouwd werden. Deze moeten tussen nu en einde van de eeuw gerenoveerd of zelfs volledig vervangen worden. De provincie wil deze vervanging en renovatie van de bruggen en viaducten in Noord-Holland samen met de andere beheerders van die infrastructuur in Noord-Holland, zoals gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat, oppakken. 

Het gaat in Noord-Holland om een groot aantal grotere beweegbare bruggen, vaste bruggen en viaducten en daarnaast meer dan 10.000 kleinere verkeers-, fiets- en wandelbruggen verspreid over de gemeenten. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Iedere brug of viaduct speelt, groot of klein, een belangrijke rol in de manier waarop de Noord-Hollanders zich kunnen verplaatsen en de woningen, bedrijven en andere voorzieningen bereikbaar blijven. Maar als gemeenten, waterschappen, Rijk en provincie de renovatie of de vervanging ieder voor zich en brug voor brug blijven uitvoeren, lopen we tegen de grenzen van onze uitvoeringskracht aan.” 

De vervanging en renovatie van alle bruggen en viaducten in Noord-Holland kost in totaal naar schatting tussen de € 15 en € 20 miljard. Daarnaast is de verwachting dat de overheden zelf en ook de marktpartijen mensen tekort komen. Olthof: “We staan dus voor de uitdaging om met minder mensen en minder middelen de basis op orde te krijgen en te houden. Recent voerden we daarom al het gesprek met een aantal gemeenten in Noord-Holland, Rijkswaterstaat en een aantal marktpartijen om te verkennen wat we kunnen doen en bereiken als we samenwerken. En dat is veel. Daarom zetten we dat gesprek de komende 2 maanden met alle gemeenten en ook de waterschappen in Noord-Holland voort. De concrete vraag is om deze opgave samen op te pakken. Zo kunnen we op zoek naar slimmere manieren die ervoor zorgen dat we kosten, grondstoffen en menskracht efficiënter inzetten."

De provincie wil onder meer onderzoeken hoe Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen een oplossing zou kunnen zijn. “Op dit moment is vrijwel iedere brug in Noord-Holland uniek en anders opgebouwd. Als we met elkaar gaan kijken hoe we de basis van bruggen kunnen standaardiseren, kunnen we voor minder geld en met minder mensen, een groot resultaat bereiken”, aldus gedeputeerde Olthof. 

Tweede Landelijke Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur

TNO publiceerde vandaag het 2de Landelijke Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur.  Hierin staat hoe de jaarlijkse kosten voor de vernieuwing van de infrastructuur in eigendom van een overheid, de komende jaren zal stijgen van € 1,1 miljard per jaar, naar € 3,4 miljard per jaar over 20 jaar. TNO deed onderzoek op verzoek van de Rijksoverheid, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De prognose van TNO bevestigt eerdere rapporten dat de opgave voor groot onderhoud en vernieuwing groot is. Veel van de bruggen, wegen, viaducten en sluizen zijn op leeftijd en toe aan vervanging, renovatie of groot onderhoud. Ze werden gebouwd in een tijd toen Nederland nog veel minder inwoners had en lang niet iedereen een auto. Ook rijden er meer en veel zwaardere auto’s en vrachtwagens dan waar destijds op gerekend was. Wegen, bruggen en viaducten hebben het daarom zwaarder te verduren. Ze zijn daardoor regelmatig eerder aan het einde van hun technische levensduur dan voorzien. 

TNO signaleert dat het realiseren van deze opgave wordt bemoeilijkt door tekorten aan arbeidskrachten en bouwmaterialen. Daarbij komt nog de uitdaging om de noodzakelijke vervanging en renovatie in toenemende mate klimaatneutraal en duurzaam uit te voeren. Al deze factoren werken kostenverhogend. TNO adviseert in het rapport om de samenwerking te stimuleren tussen de verschillende bestuursniveaus (Rijk, provincies en gemeente), in te zetten op innovatieve en duurzame werkwijzen en te zorgen voor nog beter inzicht in de opgave. Van de totale voorspelde kosten ligt ongeveer 55% bij gemeenten, 9% bij provincies, 13% bij waterschappen en 23% bij landelijke beheerders Rijkswaterstaat en ProRail.

Noord-Holland: ‘vernieuwing infrastructuur slimmer en samen aanpakken’