Weblog Esther Rommel: Noord-Holland is altijd populair! 

Al ruim 2 weken geleden ging de wintertijd officieel in. Daarmee luidden we de donkere maanden van het jaar in. Ook de tijd van de regenponcho's, want regen hebben we in overvloed gehad afgelopen tijd. Reden om onze provincie niet te bezoeken in de herfst of de winter? Nee, integendeel!

Portret gedeputeerde Esther Rommel

Uit cijfers blijkt dat Noord-Holland altijd een populaire bestemming is. Vorig jaar bezochten iets meer dan 2 miljoen Nederlanders onze provincie. Zij zorgden voor bijna 9 miljoen overnachtingen en gaven € 552 miljoen uit tijdens hun verblijf. En dit zijn alleen onze Nederlandse bezoekers. Ook in Europa zijn we populair. Van alle verblijfsbezoeken in Nederland komt 30% naar onze provincie. Vooral bij onze Duitse en Belgische buren zijn wij populair, ook voor een dagje uit. Waarbij de Duitsers graag naar het strand komen en de Belgen liever de steden en dorpen bezoeken. Een uitgebreid overzicht van de bezoekers is te vinden in het zojuist verschenen Dashboard Toerisme van onze provincie. Hierin staan gegevens zoals het aanbod in verblijfsaccommodaties en het aantal banen in de sector. Het dashboard geeft ook inzicht in het soort bezoekers, hun reisgedrag en waar ze verblijven. Nuttige cijfers die de sector veel informatie geven.  
 
Cijfers zijn belangrijk, met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen en kansen in de recreatie- en toerismesector ook. Dat hebben we onlangs uitgebreid gedaan tijdens het congres Recreatie & Toerisme. 1 van de onderwerpen die we bespraken, en mij het meest is bijgebleven, is dat we steeds meer met een ‘natuur- en recreatie-inclusieve' bril naar ontwikkelingen moeten gaan kijken. We hebben als mens behoefte aan buiten zijn; uitwaaien, sporten, ontspannen en op vakantie gaan. Daarom is het nodig om natuur en recreatiemogelijkheden in de buurt te hebben. Dit vraagt ‘omdenken’ van alle betrokken partijen. Voldoende ruimte voor recreatie draagt bij aan vele andere opgaven, zoals bijvoorbeeld de bescherming van de kwetsbare natuur en behoud van een gezonde leefomgeving.  
 
Noord-Holland heeft als 1 van de weinige provincies in Nederland recreatie meegenomen als onderdeel in het Provinciaal Programma Landelijke Gebied (PPLG). In dit programma staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Door recreatie als speerpunt mee te nemen, willen we aangeven dat de vrijetijdssector niet alleen belangrijk is voor de economie, maar ook bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Natuurinclusieve recreatie gaat bij ons hand in hand met recreatie-inclusieve natuur. Het is van belang dat de diverse vormen van recreatie, daar waar passend, gefaciliteerd worden. Niet alleen voor bezoekers van buiten de provincie, maar zeker ook voor de inwoners van Noord-Holland. Daar gaan we, samen met alle partners uit de sector, de komende tijd verder invulling aan geven. 
 
Geniet van de herfst, en als ik u 1 tip mag geven: ga vooral naar buiten. Dichtbij of iets verder weg, in Noord-Holland is altijd iets nieuws te ontdekken.