Weblog Jelle Beemsterboer: Provincie werkt door aan oplossingen in het landelijk gebied

In 2019 is door de Raad van State uitspraak over stikstof de vergunningverlening moeilijker geworden en de rechtszekerheid onder het bedrijf van veel boeren weggehaald. Het Rijk staat nu al bijna 5 jaar aan de lat om die problemen op te lossen en te starten met het verbeteren van de kwaliteit van de natuur.

De roep om oplossingen in het landelijk gebied is groot. Ondanks alle onzekerheid gebeurt er in Noord-Holland veel. In vele gebiedsprocessen door de hele provincie werken we met boeren, bewoners en natuurbeheerders aan mogelijke oplossingen. Dat gaat goed. De betrokkenen vanuit de natuur en vanuit de landbouw vinden elkaar steeds beter. Die energie willen we vasthouden. 

Portret Jelle Beemsterboer

Het geld voor de oplossingen is er nog niet. Al snel na het aantreden van ons college viel het kabinet. Er is geen landbouwakkoord en de vele miljarden voor het landelijk gebied liggen ‘in een la’. De minister heeft in een brief aan de provincie aangekondigd dat de middelen die we voor de eerste koploperprojecten hebben aangevraagd ook pas na komende zomer kunnen verwachten. Maar als dat straks komt, maken we een vliegende start en kunnen we direct aan de slag. 

We doen wat wel kan

De reden dat we doorgaan, is dat we geen tijd hebben om langer te wachten. We moeten hard aan de slag om verslechtering van de natuur tegen te gaan en de landbouw weer perspectief te bieden. Ook nu er onzekerheid blijft over de vraag of er geld beschikbaar komt, maken we meters. We doen wat wel kan, zoals werken aan een oplossing voor de PAS-melders.

Begrijpelijkerwijs willen de PAS-melders, vrijgestelden en interimmers eerst de rechtszekerheid terug die zij wel hadden voordat de PAS-wet vernietigd werd. Zij willen zekerheid van de overheid voordat ze over andere uitdagingen praten. Ondanks herhaalde beloften van het Rijk om dit probleem op te lossen, willen we niet langer wachten. De onzekerheid vreet aan deze ondernemers en hun gezinnen. Hypotheekverstrekkers werken niet meer mee, het maatschappelijk debat lijkt de schuld soms onterecht bij hen zelf te leggen en de constante dreiging dat hun bedrijf niet mag blijven bestaan raakt mensen. Dat zorgt voor veel stress. Ze kunnen al jaren geen kant op met hun bedrijf. 

Natuurherstel

Ook kunnen we door met het herstellen van de natuur. Op tientallen plekken in Noord-Holland voeren we samen met onze partners werkzaamheden uit om de natuur een handje te helpen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor de bescherming van verschillende plant- en diersoorten en hun leefgebieden. In de duinen verwijderen de terreinbeheerders bijvoorbeeld invasieve exoten. Dat zijn planten die niet in Noord-Holland thuishoren en de inheemse soorten overwoekeren. De komende jaren willen we nog meer herstelprojecten starten. 

Projecten

Onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied was het aanleveren van zogenoemde koploperprojecten. Dit zijn projecten waarmee we al kunnen beginnen om doelen te halen op het verbeteren van de natuur en verduurzaming van de landbouw. We willen samen met boeren en universiteiten experimenteren hoe de stikstofuitstoot van hun bedrijf omlaag kan door innovatie. Ook willen we op verschillende plekken in de provincie extra natuurgebieden aanleggen. Alles staat klaar om hiermee te beginnen. De financiële middelen hopen we in de tweede helft van 2024 van het Rijk te krijgen.

Er is dus nog onzekerheid en we hebben niet op alle vragen antwoorden. Maar achter de schermen gebeurt veel. We werken hard om dit ook in ons landelijk gebied binnenkort zichtbaar te maken. Zo blijven we samen met vertegenwoordigers van natuur, landbouw en inwoners stappen zetten, want afwachten is geen optie.

Lees ook het nieuwsbericht Vervolg ontwikkelingen Noord-Hollands landelijk gebied.