Gedeputeerde Beemsterboer reikt Molenprijs 2023 uit

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft de Molenprijs 2023 uitgereikt tijdens de jaarlijkse Noord-Hollandse Molencontactdag. Het thema dit jaar; duurzaamheid en verduurzaming in en rondom de molen.

De Molencontactdag vond dit jaar plaats in gemeente Hollands Kroon waar ruim 100 vertegenwoordigers uit de molenwereld zoals molenaars, vrijwilligers en bestuurders samen kwamen. Naast presentaties en een bezoek aan molens in de regio stond de dag ook in het teken van de uitreiking van de molenprijs. Een prijs voor vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer en behoud van molens in Noord-Holland.

De jury van de Noord-Hollandse Molenprijs koos dit jaar voor een thema dat maatschappelijk en politiek sterk leeft. Molens zijn duurzaam als werktuig, maar er zijn nog meer manieren waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan een schonere wereld, zoals het (her)gebruik van duurzame materialen en grondstoffen. Met de keuze voor dit thema wil de jury dit bevorderen en stimuleren. 

De Krijgsman

De winnaar van de Molenprijs 2023 is molenaar Erik Dudink van molen De Krijgsman in Oostblokker, gemeente Drechterland. De jury is lovend over onder andere het succes van De Krijgsman in het opwekken van elektriciteit met behulp van windenergie (als een van de weinige molens in Nederland) en om het gebruik van duurzame materialen voor het behoud van de molen. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer van provincie Noord-Holland reikte de prijs uit; een cheque en een oorkonde. Deze oorkonde is op traditionele wijze gedrukt op Zaans Bord, papier afkomstig van De Schoolmeester in Westzaan, ’s werelds laatste papiermolen die op windkracht draait.  

Lees hier het volledige juryrapport

uitreiking molenprijs 2023
© foto Rob J.J. Over de Linden 

Noord-Hollandse molens

In Noord-Holland staan rond de 150 historische windmolens die grotendeels beschermd zijn als rijksmonument. Sinds 2021 telt het provinciaal erfgoedregister 3 molens.  

De molens zijn qua functie te verdelen in industriemolens (waaronder korenmolens) en poldermolens. De industriemolens dienden fabricageprocessen in de hout- en voedselindustrie. De poldermolens dienden de waterhuishouding. De eerste groep concentreert zich vooral in de Zaanstreek en in dorpen en steden, de tweede groep staat verspreid in het Noord-Hollandse polderlandschap. De molens vervullen meer en meer opnieuw hun oorspronkelijke functie.

De provincie Noord-Holland subsidieert restauraties van molens die als rijksmonument zijn beschermd en heeft een driejaarlijkse subsidieregeling voor het onderhoud van molens.  Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de organisatie van de Molencontactdag.