HOV-werkzaamheden reconstructie Stroomzijde en Floris V Dreef van start

Na jaren van voorbereiding starten op maandag 30 oktober de werkzaamheden voor de snelle HOV-bus aan de Stroomzijde en Floris V Dreef in Blaricum.

Een belangrijke stap vooruit in de totstandkoming van het hoogwaardige OV-netwerk in het Gooi. Tijdens de eerste fase, die duurt van 30 oktober tot 3 februari 2024, wordt de Stroomzijde vanaf de Gooische Dreef tot aan de Deltazijde / Stichtseweg aangepakt. De hele reconstructie tussen de rotonde Aristoteleslaan en de Deltazijde / Stichtseweg is naar verwachting juli volgend jaar klaar.

Wat gaat er gebeuren?

Om de HOV-bus veilig en vlot door de Gordiaanse Knoop te laten rijden, wordt dit kruispunt helemaal opnieuw aangelegd. Er komt een aparte opstelstrook voor de bus in groen asfalt en het hele kruispunt krijgt verkeerslichten. Ook wordt het kruispunt compacter, wat de verkeersveiligheid op en rond het kruispunt ten goede komt. Om het kruispunt met de opstelstroken voor de bus te kunnen aanleggen, komt er een damwand langs de watergang. Ook wordt het brugje, dat de verbinding vormt tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck, verplaatst naar de nieuwe oversteekplaats in de Gordiaanse Knoop. Zo kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken. 

Omleiding via Huizen

Tussen 30 oktober en 3 februari is de Gordiaanse Knoop tussen de Gooische Dreef en de Deltazijde / Stichtseweg afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor moeten bewoners omrijden via Huizen. De extra reistijd bedraagt ongeveer 7 minuten. De Gooische Dreef blijft bereikbaar. Ook het brugje tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck is afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via de rotonde Aristoteleslaan – Bijvangweg – Lepelaar.

HOV in 't Gooi

HOV ’t Gooi staat voor een onmisbare schakel in het OV-netwerk richting Amsterdam, Schiphol en Almere: de aanleg van een hoogwaardig en toekomstbestendig netwerk. Hierbij is er naast betere bereikbaarheid bovendien volle aandacht voor verbetering van leefklimaat, natuurwaarden en verkeersveiligheid.