Mooie gesprekken in provinciehuis tijdens Keti Koti Dialoogtafel

Samen met stichting Keti Koti Tafel organiseerde de provincie Noord-Holland op vrijdag 6 oktober 2023 weer een Keti Koti Dialoogtafel.

Tijdens een dialoogtafel wordt stilgestaan bij de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden vandaag de dag. Witte en zwarte Nederlanders, en alle kleuren daartussenin, gingen met elkaar in gesprek in het provinciehuis in Haarlem.

Gedurende de avond kwamen een aantal onderwerpen aan bod die in beeld zijn gebracht. Lees bij iedere foto meer.

Zangkoor Fri Yeye

Koor 1

Tot slaafgemaakten was het niet toegestaan om hun eigen taal en cultuur te gebruiken of te verspreiden op de plantage. Zingen mocht wel, zoals tijdens de slavenarbeid. Zangkoor Fri Yeye zong treurliederen ter nagedachtenis aan de voorouders die geleden hebben onder de wreedheden van de slavernij en voor allen die nu nog in slavernij leven.  

Kwasi bita en kokosolie

Rituelen polsen

Ter herinnering aan de bittere tijden in het verleden kauwen deelnemers op een stukje kwasi bita. Ook wrijven de deelnemers om beurten elkaars polsen in met kokosolie. Dit staat symbool voor het wegwrijven van de pijn uit het verleden dat vandaag de dag nog steeds door velen wordt gevoeld.

Kon na Leti

Kon Na Leti Cdk

De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, sprak voor deze editie de ‘Kon na Leti’ uit. Dat is een persoonlijk verhaal waarin iemand zijn eigen waarheid met betrekking tot het proces, inzicht en emoties ten aanzien van het Keti Koti thema en de dialoogvragen deelt met de deelnemers. De commissaris sprak onder andere over de schaamte die hij voelde toen hij voor het eerst het slavernijmuseum op Curaçao bezocht.

Kon Na Leti Mandy Reemnet

Ook Mandy Reemnet sprak haar Kon na Leti uit. Zij sprak over ‘de gevangenis van kleur’ en wat het betekent als je van jongs af aan hoort dat je je moet gedragen naar je kleur. 

Plantagemaaltijd

Maaltijd

Samen eten is een belangrijke verbindende factor tijdens de Keti Koti dialoog. De maaltijd bestaat uit gerechten die waarschijnlijk gegeten werden op de plantages. Het menu bestond uit pindasoep, heri heri (een maaltijd van verschillende aardvruchten) en bojo (een Surinaamse cake van geraspte cassave). 

In gesprek

dialoog vragen ophalen

De deelnemers spraken over het thema: wie was ik, wie ben ik nu en wie wil ik worden. Ze deelden onder andere momenten uit hun verleden met elkaar waarop zij nu met schaamte terugkijken in relatie tot iemand van een andere kleur dan zijzelf. Tussendoor waren stiltemomenten om na te denken en te reflecteren op wat de ander heeft gezegd.