Werkzaamheden starten voor een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer (N231)

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Aalsmeer, Royal FloraHolland en Vervoerregio Amsterdam aan een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer.

Er wordt een snelle verbinding voor het vrachtverkeer van en naar de bloemenveiling van Royal FloraHolland en een duurzame voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) met twee nieuwe HOV-haltes gerealiseerd.  Deze werkzaamheden zijn medio 2024 gereed.

Snelle verbinding voor het vrachtverkeer van en naar Royal FloraHolland

In opdracht van de provincie Noord-Holland realiseert de aannemer Ballast Nedam Infra de aanleg van een snellere verbinding (OLV) voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231. Er komt een nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland. De gemeente Aalsmeer heeft de uitgang voor het vrachtverkeer bij het terrein van Royal FloraHolland inmiddels gerealiseerd. 

Impressie totale project
Impressie locatie voetgangersbrug en ingang OLV

Voetgangersbrug en HOV-haltes

Er komt een voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) ter hoogte van het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief twee nieuwe bushaltes, trappen en liften waardoor een substantieel aantal busreizigers en voetgangers de weg veilig kunnen oversteken. Door de aanleg van de twee bushaltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt de route voor OV-lijnen 357 en 358 met 6 minuten versneld. Hier profiteren straks dagelijks ruim 2.000 reizigers van.

Impressie loopbrug
Impressie voetgangersbrug

Werkzaamheden komende periode

De afgelopen periode heeft de aannemer voorbereidende werkzaamheden getroffen. Begin oktober 2023 start de aannemer met het aanleggen van de fundering voor de nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van Royal FloraHolland. Vervolgens wordt er geasfalteerd. Eind 2023 zijn deze werkzaamheden afgerond en wordt de nieuwe ingang opengesteld. De werkzaamheden van de bouw van de voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) en de twee HOV-haltes starten ook in oktober 2023. De aannemer begint met het aanbrengen van de funderingspalen voor de voetgangersbrug. 

Duurzame voetgangersbrug

De voetgangersbrug bestaat uit houten brugdelen (liggers) en wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland! Ook de hoofddraagconstructie van de liftschachten worden van hout gemaakt. Hout is een circulair bouwmateriaal en vijf keer lichter dan staal/beton, waardoor er minder zwaar gefundeerd hoeft te worden De grote winst is de reductie van CO2 uitstoot: Hout neemt in de groeifase van een boom CO2 op, terwijl bij de productie van staal en beton juist sprake is van veel CO2 uitstoot. Transport van het lichte hout scheelt ook CO2- en stikstof uitstoot. Door de brug circulair te bouwen geven de provincie Noord-Holland, de gemeente Aalsmeer, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en Ballast Nedam invulling aan elkaars doelstellingen om meer circulair te bouwen en CO2-uitstoot te reduceren. 

Planning werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zal er beperkte hinder zijn het voor het wegverkeer op de Legmeerdijk. Deze hindermomenten communiceert de provincie Noord-Holland via de projectpagina en de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden

Meer informatie 

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden via de projectsite bereikbaarheid Royal FloraHolland en de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.